Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Hoe Sportpark Broekland (bijna) helemaal rookvrij werd

Sinds februari 2019 is Sportpark Broekland rookvrij. Althans, nagenoeg: alleen op het terras van ‘t Horsthuis is roken toegestaan. Volgens Jos Elshof, voorzitter van de voetbalvereniging in het Sallandse dorp, is het een kwestie van ‘gewoon doen’.

‘Er werd wel een peukie gerookt, ja,’ zegt Jos Elshof over hoe het er in het verleden aan toeging op Sportpark Broekland, waar het Horsthuis onderdeel van is. ‘Ook op zaterdagen, als de jeugd van SV Broekland speelde. Sommige senioren staken meteen na afloop van de wedstrijd, nog voor het douchen, een sigaret op. De hele verstokte rokers grepen zelfs in de rust naar hun pakje sigaretten.’

Wat willen we zijn en uitdragen als sportclub? Die vraag stelde het bestuur zich enkele jaren geleden. Elshof: ‘Sporten en roken is geen goede combinatie. We willen een veilige omgeving bieden voor de jeugd. Sport op een gezonde manier beleven, dat is het uitgangspunt. Vanuit die gedachte kwamen we snel op het idee om roken op ons sportcomplex in te dammen. We verzamelden informatie op rookvrijegeneratie.nl en zijn aan de slag gegaan.’

Elkaar aanspreken op gedrag
Sinds februari 2019 is Sportpark Broekland rookvrij, met uitzondering van het terras van accommodatie ‘t Horsthuis. Elshof: ‘Daar ontkomen we niet aan. We zijn er voor alle leden, dus ook voor zij die roken. We willen niet dat spelers afhaken omdat ze zeggen: voor ons is geen ruimte. Er is gesproken over een overkapping, maar we kozen er uiteindelijk voor om geen speciale voorzieningen te treffen voor rokers. Dat zou stimulerend werken.’

Gevraagd naar invoering van de regeling haalt Elshof zijn schouders op. ‘Zo ingewikkeld was het niet. We hebben het plan voorgelegd aan de leden tijdens een ledenvergadering. Het was al snel: prima Jos. We communiceerden de maatregelen via onze kanalen, voor de leden die niet aanwezig waren tijdens de vergadering. Kort daarna hingen we bordjes op. Vanaf dat moment was het park rookvrij.’

Robin Dijkman, speler van Broekland 5: ‘Ik begrijp het wel, de rookvrije accommodatie, maar ik rook er geen sigaret minder om.’ Elshof: ‘Spelers als Robin maken gebruik van de rookgelegenheid op het terras. Ook daarbuiten komt roken incidenteel voor, vooral bezoekende clubs vinden het soms lastig.’ Toch kiezen ze er in Broekland niet voor om politieagentje te spelen. Elshof: ‘Daar voel ik niets voor en de andere leden evenmin. We zijn een hechte vereniging en spreken elkaar aan op gedrag. De rookvrij-bordjes helpen daarbij.’ 

Het moment markeren
Of het terras ooit rookvrij wordt durft Elshof niet te zeggen. Het thema roken staat op dit moment niet meer zo hoog op de agenda. ‘Ondanks het feit dat ik nog steeds tieners zie die beginnen te roken, vindt er verandering plaats. Rokers langs de lijn bij jeugdwedstrijden vinden we als maatschappij niet meer acceptabel – het staat niet. Dat is winst. Andere gezondheidsthema's hebben daarom meer aandacht op dit moment. Zoals alcoholgebruik.’

Ten aanzien van het roken zou Elshof tegen andere verenigingen willen zeggen: stap zo snel mogelijk over op rookvrij. Hoe? ‘Bereid je voor, volg het stappenplan en markeer het moment, zoals we in Broekland deden door de wethouder uit te nodigen. Zo laat je zien: dit gaan we doen, dit is serieus. Het is een kwestie van je nek uitsteken. Een klein beetje maar, hoor, want zo moeilijk is het ook weer niet.’

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.