Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Gemeentelijke kerngegevens 2018

GGD IJsselland maakt elk jaar kerngegevens per gemeente. Deze gemeentelijke kerngegevens geven een kort overzicht van de inwoneraantallen, de financiering, het personeelsbestand en de dienstverlening van GGD IJsselland in het voorgaande jaar.