Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Gemeenten

Eerste verwijzingen Welzijn op recept een feit

De interventie ‘Welzijn op recept’ is in onze regio gestart onder de vlag van het project ‘Samen in beweging met kwetsbare bewoners’. Inmiddels hebben verschillende huisartsen in de regio al een verwijzing voor Welzijn op recept gedaan. 

Project ‘Samen in beweging met kwetsbare bewoners’

Het doel van het project ‘Samen in beweging met kwetsbare bewoners’ is om te onderzoeken wat nodig is om kwetsbare bewoners in beweging te krijgen. Letterlijk in beweging door deelname aan allerlei sport- en beweegactiviteiten, maar ook op cultureel en creatief gebied. Er is uitgebreid onderzoek gedaan en er zijn interviews afgenomen in verschillende gemeenten. Op basis van dit onderzoek is in februari 2020 in verschillende gemeenten gestart met de interventie Welzijn op recept. 

Interventie ‘Welzijn op recept’

Welzijn op recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van medicatie voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol. Denk bijvoorbeeld aan ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van een partner, verlies van werk of eenzaamheid. Via Welzijn op recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach.

Het coronavirus vormde een belemmering voor het starten met de interventie, maar er is inmiddels al veel gerealiseerd. Zo is de structuur van Welzijn op recept opgezet, zijn huisartsenpraktijken aangesloten en zijn er welzijnscoaches aangetrokken. Inmiddels vinden de eerste verwijzingen plaats!

Samenwerking

Voor het project ‘Samen in beweging met kwetsbare bewoners’ werken we als GGD IJsselland samen met: GGD Noord- en Oost-Gelderland, Hogeschool Viaa en AGORA. In Gelderland doen twee gemeenten mee met het project: Oost Gelre en Winterswijk. In onze regio doen de gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland, Kampen en Hardenberg mee. 

Meer weten? 

Meer weten over dit project? Bekijk het filmpje op YouTube of neem contact op met Siebren Groen, siebren.groen@ggdijsselland.nl.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.