Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Gemeenten

Nu Niet Zwanger: het open en eerlijke gesprek over kinderwens

Nu Niet Zwanger is een landelijk programma dat mannen en vrouwen in een kwetsbare omstandigheid ondersteunt bij het nemen van de regie over hun kinderwens. Vanuit het programma ontvangen hulpverleners handvatten om een open en eerlijk gesprek te voeren met cliënten over hun kinderwens. Begin 2022 is vanuit GGD IJsselland het programma gestart in de gemeente Deventer en in januari 2023 gaat het programma ook lopen in de gemeente Zwolle.

Kansrijke start

GGD IJsselland staat voor de beste start voor het kind en het (toekomstige) gezin. Vanuit die blik ondersteunen we gemeenten rondom het actieprogramma Kansrijke start. Het programma Nu Niet Zwanger is een onderdeel van Kansrijke start.

Het doel van Nu Niet Zwanger is dat alle mannen en vrouwen die zich in een kwetsbare omstandigheid bevinden een eigen keuze maken over hun kinderwens. Uit onderzoek blijkt dat als er sprake is van problematiek (denk bijvoorbeeld aan schulden, geen vaste slaap- of verblijfplaats, psychische problematiek, licht verstandelijke beperking, verslaving) de kans op een onbedoelde zwangerschap toeneemt.

Het gesprek over de kinderwens

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt de reguliere hulpverlening om met cliënten tot een open en eerlijk gesprek te komen over de kinderwens. In de praktijk blijkt dat wanneer er vertrouwen is tussen hulpverlener en cliënt, het gesprek over de kinderwens goed gevoerd kan worden. Cliënten ervaren het gesprek als waardevol. Doordat de cliënt de regie over de kinderwens in eigen hand kan nemen, ontstaat er rust en ruimte.

Ondersteuning aan hulpverleners

Begin 2022 zijn vanuit GGD IJsselland een projectleider en een inhoudelijk coördinator gestart om het programma Nu Niet Zwanger onder de aandacht te brengen in de regio IJsselland. Projectleider Annemarie Poker vertelt: ‘Wij merken dat er vanuit de hulpverlening gezien wordt dat het gesprek over de kinderwens nu onvoldoende gevoerd wordt. Ook zien we dat er sprake is van handelingsverlegenheid: hoe kunnen we het gesprek daadwerkelijk op een open manier voeren?’

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt hulpverleners door hen te scholen, intervisies te organiseren en ruimte te bieden om mee te denken op casuïstiek niveau (overleg of verwijzing is mogelijk). Vanuit het programma wordt ook aangeboden om mee te denken in de implementatie binnen de organisatie.

Nu Niet Zwanger in de regio

Het programma loopt inmiddels in de gemeente Deventer en vanaf januari 2023 ook in de gemeente Zwolle. Met de overige gemeenten worden positieve gesprekken gevoerd zodat hopelijk in de toekomst het programma aan alle mannen en vrouwen in een kwetsbare omstandigheid in de regio IJsselland aangeboden kan worden.

Meer weten? www.nunietzwanger.nl Contact bij vragen of interesse: nunietzwanger@ggdijsselland.nl

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.