Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Gemeenten

Productenboek GGD IJsselland 2022/2023 vastgesteld

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 8 december 2022 het Productenboek GGD IJsselland 2022/2023 vastgesteld.

In de gemeenschappelijke regeling van GGD IJsselland - de juridische basis voor de samenwerking van onze gemeenten - is opgenomen dat GGD IJsselland periodiek bestuurlijk overleg voert met de deelnemende gemeenten over de inhoud en het niveau van uitvoering van wettelijke taken.

Dit gebeurt aan hand van de beschrijving van de basisproducten in het productenboek van GGD IJsselland, aan het begin van de nieuwe zittingsperiode van het algemeen bestuur. Het productenboek is een document dat een bepaalde situatie beschrijft.

In de huidige maatschappelijke dynamiek doen zich binnen een bestuurstermijn van vier jaar ongetwijfeld ontwikkelingen voor die van invloed zijn op ‘de wettelijke taken’ van GGD IJsselland. Soms vallen taken weg of krijgt de GGD nieuwe taken. Ook zijn wijzigingen nodig als gevolg van wet- en regelgeving en vinden accentverschuivingen plaats op grond van de bestuurlijke keuzes voor de komende bestuursperiode. De vierjaarlijkse cyclus van ‘vaststellen’ van de basistaken door het algemeen bestuur moet in deze context worden bekeken.

In de Planning en &Control-cyclus geven instrumenten als de Agenda Publieke Gezondheid en de voorjaarsbestuursrapportage de inkleuring van het beleid voor de verschillende taken van de organisatie. Het productenboek en de andere instrumenten gezamenlijk geven een goed beeld van de reguliere taken waar de GGD mee bezig is.

Bekijk het productenboek 2022/2023.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.