Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Gemeenten

Programmaplan ‘Beweging vanuit eigen regie’ vastgesteld

Donderdag 26 september is het programmaplan ‘Beweging vanuit eigen regie’ vastgesteld. Dit programmaplan is een nadere uitwerking van de strategische agenda die in maart 2019 al door de 11 gemeenten in IJsselland is vastgesteld. Het programmaplan beschrijft de aanpak voor de komende vier jaar en een concreet faseplan voor het komende jaar.

Strategische agenda

Met de strategische agenda Beweging vanuit eigen regie zetten gemeenten een brede beweging in gang. Samen met betrokken partijen wordt geïnvesteerd in het versterken van gezond leven. Hiermee willen we bereiken dat inwoners meer regie kunnen voeren over hun eigen leven en mee kunnen doen aan de samenleving. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan goede en betaalbare zorg en ondersteuning in IJsselland. Thema’s die hierbij specifiek aandacht krijgen zijn ‘Jeugd en kansrijke start’, ‘Psychische gezondheid’, ‘Gezonde leefomgeving’ en ‘Gezond ouder worden’.

Programmaplan

Na het vaststellen van de strategische agenda is gewerkt aan een nadere uitwerking in de vorm van een vierjarig programma. Het algemeen bestuur heeft het programmaplan inmiddels vastgesteld. Het programmaplan beschrijft de aanpak voor de komende vier jaar en een concreet faseplan voor het komende jaar. GGD IJsselland heeft binnen haar begroting capaciteit vrijgemaakt om met het programma aan de slag te gaan, nadrukkelijk in samenspel met gemeenten en alle andere partijen.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.