Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Gemeenten

Regionale beweging Positief Gezond IJsselland

In de regio IJsselland zijn veel partijen bezig met Positieve Gezondheid. Deze brede manier van kijken zet gezondheid centraal in plaats van ziekte. De partijen willen graag van elkaar leren, elkaar stimuleren, samenwerken en ondersteunen. In de eerste helft van 2021 organiseerden Provincie Overijssel en GGD IJsselland drie werksessies. De partijen uit de regio onderzochten samen de meerwaarde van een regionale beweging Positieve Gezondheid en hoe deze in gang kan worden gezet. Ze werden daarbij geholpen door het Institute of Positive Health (IPH), Anders Gezond en Alles is Gezondheid. Deze maand presenteren zij het verslag van de werksessies

De reis gaat verder…

Op dit moment werkt een groep van vijf regionaal georiënteerde partijen  (Proscoop, Windesheim, Zilveren Kruis, Provincie Overijssel en GGD IJsselland) aan de concretisering van de regionale beweging Positief Gezond IJsselland. Er is een subsidieaanvraag ingediend bij Provincie Overijssel en het laatste kwartaal van 2021 wordt gebruikt om de herkenbaarheid en communicatiekanalen van de regionale beweging Positief Gezond IJsselland verder vorm te geven.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar het reisverslag en/of hoe u een bijdrage kunt leveren aan de regionale beweging Positief Gezond IJsselland? Neem dan contact op met Rosalie Bosman van Provincie Overijssel (rosalie.bosman@overijssel.nl) of Judith Heinrich van GGD IJsselland (j.heinrich@ggdijsselland.nl)

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.