Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: HomeCentrale Toegang Dak- of thuisloos

Dak- of thuisloos?

Er zijn veel verschillende oorzaken waardoor mensen dak- of thuisloos worden. Vaak spelen financiële problemen, verslaving of relatieproblemen een rol. Als iemand dakloos raakt, zoekt hij of zij vaak eerst onderdak bij familie of vrienden. Kan de persoon daar niet terecht? Of is er geen familie? Dan zijn er opvanglocaties.

Wat doet de Centrale Toegang van de GGD?

Als dakloze mensen zich melden bij de maatschappelijke opvang, dan geeft de opvang dit door aan de Centrale Toegang.

De Centrale Toegang:

  • Wijst de screening toe aan een instelling;
  • Probeert de doorstroom in de maatschappelijke opvang zo groot mogelijk te houden;
  • Adviseert en denkt mee bij de zorgtrajecten voor dak- en thuislozen;
  • Heeft de operationele regie over wat er gebeurt rondom maatschappelijke opvang;
  • Heeft overzicht op de groep daklozen in Zwolle en omgeving.

Er zijn ook jongeren die dak- of thuisloos zijn. Hiervoor is het Team Zwerfjongeren actief.

Wanneer melden?

Maak je je zich zorgen over een dak- of thuisloze jongere of volwassene in jouw omgeving? Neem dan contact op. Ook bij twijfel!

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.