Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Extra kosten vanwege Corona?

Het kan zijn dat vanwege Corona een houder van een persoonsgebonden budget (pgb) extra kosten voor begeleiding heeft moeten maken. Bijvoorbeeld doordat de reguliere zorgaanbieder geen of niet alle begeleiding kon leveren en er (extra) begeleiding van een andere zorgaanbieder ingekocht moest worden. Het is ook mogelijk dat de reguliere zorgaanbieder juist extra uren begeleiding moest bieden.

Voor deze situaties is als tegemoetkoming de EKC -regeling in het leven geroepen. Deze regeling is verlengd tot en met 31 december 2021. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet u kunnen aantonen hoe u gehandeld heeft en welke mogelijkheden u eerst samen met uw reguliere zorgaanbieder onderzocht heeft om tot een alternatieve oplossing te komen waardoor extra inkoop niet nodig zou zijn. Soms blijkt namelijk dat het reguliere budget nog mogelijkheden biedt.

Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, zijn gemaakt door de reeds betrokken aanbieder die meer uren heeft ingezet of door extra ingeroepen zorgaanbieders.

Als deze situatie op u als pgb-houder  van toepassing is, vul dan het EKC-formulier in. Het formulier stuurt u op naar de Centrale Toegang via het volgende e-mailadres: aanmeldingenct@ggdiijsselland.nl) De Centrale Toegang beoordeelt hierna het formulier en zal zo nodig contact met u opnemen. Indien de door u ingestuurde kosten akkoord bevonden worden, dan zal er extra budget klaargezet worden bij de Sociale Verzekeringsbank. U dient dan  wel ook een wijzigingsformulier of een nieuwe zorgovereenkomst op te stellen en in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Meer informatie is ook te vinden via de website van pgb en op de website van vng.  

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.