Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Financiering beschermd wonen

Heeft de instelling voor beschermd wonen een subsidierelatie met de gemeente? Dan geldt een beschermd wonen-vergoeding via zorg in natura (ZIN). De gemeente en de instelling regelen de administratie rondom beschermd wonen.

Wanneer je specifieke wensen hebt waaraan een gecontracteerde aanbieder niet kan voldoen op bijvoorbeeld het gebied van zorgvisie, omvang of levensbeschouwing, dan is het onder voorwaarden mogelijk om beschermd wonen te bekostigen vanuit een persoonsgebonden budget (Pgb). Je kunt dit aangeven nadat je een toekenning voor beschermd wonen hebt ontvangen. De Centrale Toegang toets of je hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor moet je eerst een pgb-plan opstellen waarin je  beschrijft hoe  budget wenst in te zetten. Ook geef je in dit plan aan hoe je onderzoek hebt gedaan naar de kwaliteit en doelmatigheid van je aanbieder van voorkeur.

Bekijk voor meer informatie de instructie om het pgb-plan in te vullen.

Leestip

Het ministerie van VWS legt uit hoe het pgb werkt in twee documenten: 

Eigen bijdrage

Voor beschermd wonen is een eigen bijdrage nodig. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.