Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Centrale Toegang  Melding beschermd wonen

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die vanwege ernstige beperkingen op psychisch vlak (nog) onvoldoende in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Een instelling voor beschermd wonen biedt voor hen een veilige woonomgeving en geeft begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Doel is dat bewoners kunnen blijven meedoen in de samenleving en dat ze op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Als het nodig is kunnen mensen dan nog gebruik maken van begeleiding thuis. Sommige mensen wonen langdurig in een beschermde woonvorm.

Binnen de regio van de centrumgemeente Zwolle zijn er twee varianten beschermd wonen:

  1. In de variant beschermd wonen 24/7 is er 24 uur per dag begeleiding op de locatie aanwezig.
  2. Bij begeleid wonen is er op vaste tijden begeleiding aanwezig, op de andere momenten is er begeleiding op afroep beschikbaar en deze kan binnen een half uur ter plaatse zijn.

Volgens de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 2015 is beschermd wonen:

  • Wonen in een accommodatie van een instelling;
  • Met het daarbij behorende toezicht en begeleiding;
  • Gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie;
  • Gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren;
  • Gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
  • Gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast;
  • Gericht op het afwenden van gevaar voor cliënt of anderen;
  • Bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Wie kan er gebruik maken van beschermd wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met ernstige psychische beperkingen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld familie of vrienden of met begeleiding thuis door een hulpverlener. De Centrale Toegang van GGD IJsselland bepaalt op basis van criteria vanuit de centrumgemeente Zwolle of je toegang krijgt tot een plek in een beschermde woonvorm in de regio van de centrumgemeente. Deze regio bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Kampen, Hardenberg, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland,   Zwartewaterland en Zwolle. Deze gemeenten hebben samen de toegang tot beschermd wonen belegd bij GGD IJsselland.

Waar kan ik beschermd wonen?

De centrumgemeente Zwolle heeft met verschillende aanbieders een contract voor beschermd wonen afgesloten. Bekijk het overzicht voor meer informatie.

Ik wil een melding doen voor beschermd wonen

Wil je een melding doen voor beschermd wonen? We hebben alle informatie die je hiervoor nodig hebt op een rij gezet. Lees deze goed door voordat je de online melding opent en invult.

Financieringsvorm beschermd wonen

Heeft de instelling voor beschermd wonen een subsidierelatie met de gemeente? Dan geldt een beschermd wonen-vergoeding via zorg in natura (ZIN). De gemeente en de instelling regelen de administratie rondom beschermd wonen.

Het is mogelijk om beschermd wonen te bekostigen via een persoonsgebonden budget (pgb) wanneer je de uitgesproken voorkeur hebt voor wonen in een instelling voor beschermd wonen op pgb-basis. Dit kun je aangeven in het gesprek dat volgt na de aanmelding voor beschermd wonen. De Centrale Toegang toetst of je in aanmerking komt voor een pgb. Je moet dan wel eerst een pgb-plan opstellen. Bekijk voor meer informatie de instructie om het pgb-plan in te vullen.

Leestip
Het ministerie van VWS legt uit hoe het pgb werkt in twee documenten: 

Eigen bijdrage

Voor beschermd wonen is een eigen bijdrage nodig. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze.