Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: HomeCentrale Toegang Beschermd wonen

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die vanwege ernstige beperkingen op psychisch vlak nog onvoldoende in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Een instelling voor beschermd wonen biedt voor hen een veilige woonomgeving en geeft begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Doel is dat bewoners kunnen blijven meedoen in de samenleving en dat ze op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Als het nodig is kunnen mensen dan nog gebruik maken van begeleiding thuis.

Sommige mensen wonen zeer langdurig of zelfs levenslang in een beschermde woonvorm. Voor hen biedt de Wet langdurige zorg (Wlz) een mogelijkheid tot ondersteuning. Een beroep op deze wet kan gedaan worden via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Binnen de regio van de centrumgemeente Zwolle zijn er twee varianten beschermd wonen op Wmo-basis:

  1. In de variant beschermd wonen 24/7 is er 24 uur per etmaal begeleiding op de locatie zelf aanwezig.
  2. Bij begeleid wonen is er op vaste tijden begeleiding aanwezig, daarnaast is er 24/7 begeleiding op afroep mogelijk, deze kan binnen een half uur ter plaatse zijn.

Volgens de Wmo is beschermd wonen:

  • Wonen in een accommodatie van een instelling
  • Met het daarbij behorende toezicht en begeleiding
  • Gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie
  • Gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren
  • Gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld
  • Gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast
  • Gericht op het afwenden van gevaar voor cliënt of anderen
  • Bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving

Wie kan er gebruik maken van beschermd wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met ernstige psychische beperkingen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld familie of vrienden of met begeleiding thuis door een hulpverlener. Zij hebben meerdere malen daags intensieve begeleiding nodig en kunnen niet zelfstandig en op tijd hun hulpvraag formuleren. De Centrale Toegang van GGD IJsselland bepaalt op basis van criteria vanuit de centrumgemeente Zwolle of u toegang krijgt tot een plek in een beschermde woonvorm in de regio van de centrumgemeente. Deze regio bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Kampen, Hardenberg, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland,   Zwartewaterland en Zwolle. Deze gemeenten hebben samen de toegang tot beschermd wonen belegd bij GGD IJsselland.

Waar kan ik beschermd wonen?

De centrumgemeente Zwolle heeft met verschillende aanbieders een contract voor beschermd wonen afgesloten. Bekijk het overzicht voor meer informatie.

Ik wil een melding doen voor beschermd wonen

Wil je een melding doen voor beschermd wonen? We hebben alle informatie die je hiervoor nodig hebt op een rij gezet. Lees deze goed door voordat je de online melding opent en invult.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.