Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: HomeCentrale Toegang Beschermd wonen

Beschermd wonen

Beschermd wonen betekent dat je woont in een gebouw waar 24 uur per dag begeleiding en toezicht aanwezig is. Je woont daar omdat je psychische of psychoscociale problemen hebt. Professionele medewerkers van de zorgaanbieder begeleiden jou. Het gebouw (of instelling) waarin je woont, is van de zorgaanbieder.
Een instelling voor beschermd wonen biedt je een veilige woonomgeving en begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Met hulp vanuit Beschermd wonen kun je mee blijven doen in de samenleving en op termijn weer zelfstandig wonen. Beschermd wonen duurt zo lang als nodig, maar ook zo kort als mogelijk.

Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is er voor volwassen mensen met psychische of ernstige psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van familie en vrienden of met de begeleiding van een hulpverlener.

Wat doet GGD IJsselland?

GGD IJsselland bekijkt en beoordeelt de meldingen en aanvragen voor beschermd wonen voor de centrumgemeente Zwolle. Dat doen we op basis van de regels van de centrumgemeente. De centrumgemeente Zwolle bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Kampen, Hardenberg, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland,  Zwartewaterland en Zwolle.

Binnen de regio zijn er twee varianten beschermd wonen op Wmo-basis:

 1. In de variant beschermd wonen 24/7 is er 24 uur per dag begeleiding op de locatie zelf aanwezig.
 2. Bij begeleid wonen is er op vaste tijden begeleiding aanwezig, daarnaast kunnen deze bewoners 24 uur per dag hulp vragen. De hulp is er dan binnen een half uur.

  Waar kan ik beschermd wonen?

  De centrumgemeente Zwolle heeft een contract afgesloten met verschillende aanbieders voor beschermd wonen. Hieronder vind je een overzicht van de aanbieders voor beschermd wonen. Het is vooraf niet bekend wanneer en waar er een plek vrij komt.

  Aanbieders beschermd wonen

  Ik wil een melding voor beschermd wonen doen

  Een melding voor beschermd wonen doe je via een online formulier. We hebben veel informatie nodig om de melding goed te kunnen beoordelen. Op de pagina Melding voor beschermd wonen lees je wat je nodig hebt om een melding te kunnen doen. De link naar het online formulier staat ook op deze pagina.

  Om beschermd te kunnen wonen via de WMO moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Op het moment van melding ben je 18 jaar of ouder, of je wordt binnen 6 maanden 18.
  • Je beschikt over een actuele psychiatrische diagnose*.
  • Toezicht en begeleiding zijn 24 uur per dag noodzakelijk, je hulpvraag is niet op een andere manier te beantwoorden. Dit moet vastgesteld worden in het onderzoek dat de Centrale Toegang naar aanleiding van je melding start.
  • Je staat ingeschreven in Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Staphorst, Dalfsen, Ommen of Hardenberg en wil gebruik maken van het gezamenlijke aanbod beschermd wonen van deze gemeenten. Je bent je ervan bewust dat dit kan betekenen dat je terecht komt in een andere gemeente dan waar je nu woont.

  *In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van deze voorwaarde. Neem hierover contact op met de Centrale Toegang, als je denkt dat dit op jou van toepassing kan zijn.

  Sommige mensen wonen zeer langdurig of zelfs levenslang in een beschermde woonvorm. Voor hen biedt de Wet langdurige zorg (Wlz) een mogelijkheid tot ondersteuning. Een beroep op deze wet kan gedaan worden via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

  Hoe wordt beschermd wonen betaald?

  Heeft de instelling voor beschermd wonen afspraken gemaakt met de gemeente? Dan geldt een beschermd wonen-vergoeding via zorg in natura (ZIN). De gemeente en de instelling regelen de administratie rondom beschermd wonen.

  Daarnaast betaal je een eigen bijdrage. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en regelt de betaling.

  Beschermd wonen en persoonsgebonden budget

  Beschermd wonen is soms ook mogelijk met een persoonsgebonden budget (pgb). Bijvoorbeeld wanneer je specifieke wensen hebt.  Je kunt dit aangeven als we je spreken. Als je een toekenning voor beschermd wonen krijgt, dan moeten er voor een pgb nog wel extra stappen gezet worden. Zo moet je een pgb-plan opstellen. Je ontvangt een voorbeeldplan en uitleg hoe je dit invult.  Meer weten hierover? Gebruik ons contactformulier om jouw vragen te stellen. We informeren je graag.

  GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
  Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.