Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Home  Centrale Toegang

Melding beschermd wonen

Heeft het sociale wijkteam of de lokale Wmo-toegang in uw gemeente bepaald dat er geen andere mogelijkheden zijn? Dan kunt u zich aanmelden voor beschermd wonen. Lees deze pagina eerst goed. Zo voorkomt u dat u tijdens het invullen ontdekt dat u niet alle gegevens bij de hand hebt.

Kom ik in aanmerking voor beschermd wonen?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor beschermd wonen? Loop dan onderstaande lijst door. Als u op alle punten met 'ja' kunt antwoorden, dan kunt u verder gaan.

 • Gaat het om een eerste melding voor beschermd wonen? Dan bent u eerst bij de lokale toegang (het sociaal wijkteam) van uw gemeente geweest om hulp te vragen. Daar bleek dat beschermd wonen de beste en enige oplossing is.
 • U komt niet in aanmerking voor beschermd wonen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • U bent 18 jaar of wordt binnen zes maanden 18 jaar;
 • U hebt een  psychiatrische diagnose, vastgesteld door een ter zake deskundige;
 • U hebt 24 uur per dag toezicht en begeleiding nodig;
 • U bent op zoek bent naar een beschermde woonvorm in Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle.

Welke informatie en documenten moet ik aanleveren?

We vragen u naar uw persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum etc.). Maar ook naar uw situatie en reden(en) voor uw vraag naar beschermd wonen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Hoe het met u gaat op verschillende levensgebieden;
 • Of u nu een vorm van begeleiding krijgt;
 • Is het uw eerste melding voor beschermd wonen? Stuur dan ook het verslag van de lokale toegang (het sociaal wijkteam of Wmo-loket van uw gemeente) mee. Daaruit blijkt dat een andere mogelijkheid, zoals bijvoorbeeld thuisondersteuning, volgens hen niet voldoende is om aan uw begeleidingsvraag te voldoen;
 • Bij een eerste melding vragen we u om uw meest recente diagnostische gegevens mee te sturen;
 • Bij een heraanvraag vragen wij u een actueel begeleidingsplan mee te sturen en gewijzigde diagnostiek indien aanwezig; 
 • Bent u vrijgesteld van arbeid en/of sollicitatieplicht? Dan vragen wij u ook hiervan stukken mee te sturen

Lijst met documenten voor melding bescherm wonen

Gesprek en besluit

Een medewerker van GGD IJsselland nodigt u uit voor een gesprek op de hoofdlocatie van GGD IJsselland, Zeven Alleetjes 1 in Zwolle. Hij/zij bespreekt uw melding met u en samen maken jullie uw vraag om beschermd te wonen duidelijker. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. U mag natuurlijk iemand uit uw sociale netwerk of een onafhankelijk cliëntondersteuner meenemen naar het gesprek. In onze brief met de uitnodiging voor het gesprek leest u meer over de onafhankelijk cliëntondersteuner in de gemeente waar u woont.

Optie 1: Uw aanvraag wordt toegekend

Leidt de melding tot een aanvraag? Dan ontvangt u het besluit over de aanvraag via de post. Bij een toekenning van beschermd wonen, geeft GGD IJsselland daarbij ook aan welke variant voor u passend is. Er zijn drie varianten.

Optie 2: Uw aanvraag wordt niet toegekend

Als we beschermd wonen niet toekennen, dan kunt u contact opnemen met de lokale toegang (bijvoorbeeld het sociaal wijkteam) in de gemeente waar u woont. Samen kunt u dan kijken of een ander type begeleiding mogelijk is.
 

Heeft u alle informatie hierboven doorgelezen en is alles duidelijk? Dan kunt u een melding doen. Het invullen van het aanmeldformulier duurt ongeveer 45 minuten.

Let op! U kunt het formulier niet tussendoor opslaan. Zorg dus dat u de gevraagde documenten digitaal beschikbaar hebt (max. grootte 5MB per document). We nemen uw melding alleen in behandeling als het formulier volledig is ingevuld en de benodigde bijlagen zijn aangeleverd.

Mochten er onderdelen missen bij uw melding? Of hebben we andere informatie nodig? Dan laten we u dat weten.

Doe een melding

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.