Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Melding voor beschermd wonen

Wil je je aanmelden voor beschermd wonen? Op deze webpagina lees je hoe dit werkt en kun je direct online een melding doen. Lees alle informatie goed door voordat je het aanmeldformulier opent. Zo voorkom je dat je tijdens het invullen ontdekt dat je niet alle gegevens bij de hand hebt. Je kunt het formulier tussendoor niet opslaan.

 • Woon je nog zelfstandig thuis maar heb je een hulpvraag? Je eerste melding doe je altijd via het sociale wijkteam of het WMO-loket van de gemeente waarin je woont. Je bespreekt daar jouw hulpvraag en kijkt wat de best passende hulp is voor jouw persoonlijke situatie. Is een oplossing thuis niet mogelijk en lijkt beschermd wonen de meest passende oplossing? Dan doe je met de medewerker van het sociale wijkteam of WMO-loket een melding bij de Centrale Toegang van GGD IJsselland.
 • Woon je nu in een beschermde woonvorm? Je kunt een heraanvraag doen in overleg met jouw begeleider of een medewerker van het sociale wijkteam of WMO-loket in jouw gemeente. Vul hiervoor samen de online melding beschermd wonen in. De link (lichtgroene button) vind je onderaan deze webpagina.

Checklist voordat je je meldt voor beschermd wonen

Wil je weten of je in aanmerking komt voor beschermd wonen? Loop dan onderstaande checklist door. Als je op alle punten met 'ja' kunt antwoorden dan kun je verder gaan.
 

 • je bent 18 jaar of wordt binnen zesmaanden 18 jaar;
 • je hebt een actuele psychiatrische diagnose, vastgesteld door een deskundige;
 • je hebt 24 uur per dag toezicht en begeleiding nodig;
 • je bent op zoek bent naar een beschermde woonvorm in  Dalfsen, Kampen, Hardenberg, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle;
 • gaat het om een eerste melding voor beschermd wonen? Dan ben je eerst bij de lokale toegang van de gemeente (sociaal wijkteam) waar je woont geweest om jevraag te stellen. Daaruit is gebleken dat een voorliggende voorziening volgens de lokale toegang niet voldoende is om aan je begeleidingsvraag te voldoen.

45 minuten invultijd
Het invullen van het aanmeldformulier duurt ongeveer 45 minuten. We vragen je naar je persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum en dergelijke) en naar zaken die specifiek samenhangen met de reden van je vraag naar beschermd wonen:

 • Wij willen weten hoe het met je gaat op verschillende levensgebieden
 • We vragen of je nu een vorm van begeleiding krijgt
 • We vragen je om je meest recente diagnostische gegevens mee te sturen en als het om een heraanvraag gaat ook een actueel begeleidingsplan.
 • Ben je vrijgesteld van arbeid en/of sollicitatieplicht? Dan vragen wij je ook hiervan stukken mee te sturen.
 • Is het je eerste melding voor beschermd wonen? Stuur dan ook het verslag van de lokale toegang (sociaal wijkteam of Wmo-loket) mee waaruit blijkt dat een voorliggende voorziening volgens de lokale toegang niet voldoende is om aan je begeleidingsvraag te voldoen.

Je kunt het formulier niet tussendoor opslaan, houd hier rekening mee. Zorg dat je de gevraagde documenten digitaal beschikbaar hebt (max. grootte 5MB per document).

We nemen je melding pas in behandeling als het formulier volledig is ingevuld en de benodigde bijlagen zijn aangeleverd. We hebben de documenten die we van je vragen op een rij gezet. Handig om bij de hand te hebben. Mochten er onderdelen missen bij je melding of we hebben andere informatie nodig dan krijg je twee weken de tijd om de melding compleet te maken.

Gesprek en besluit

Een medewerker van GGD IJsselland nodigt je uit voor een gesprek op de hoofdlocatie van GGD IJsselland, Zeven Alleetjes 1 in Zwolle. De medewerker bespreekt je melding met jou en samen maken jullie je vraag om beschermd te wonen duidelijker. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Je mag natuurlijk iemand uit je sociale netwerk of een onafhankelijk cliëntondersteuner meenemen naar het gesprek. In onze brief met de uitnodiging voor het gesprek lees je meer over de onafhankelijk cliëntondersteuner in de gemeente waar je woont.

Leidt de melding tot een aanvraag? Dan ontvang je schriftelijk het besluit over de aanvraag via de post. Bij een toekenning van beschermd wonen, geeft GGD IJsselland daarbij ook aan welke omvang de toekenning heeft. Deze kan verschillen in zwaarte (vier categorieën).

We kennen beschermd wonen toe voor maximaal vijf jaar. Als we beschermd wonen niet toekennen, dan kun je contact opnemen met de lokale toegang (bijvoorbeeld het sociaal wijkteam) in de gemeente waar je woont. Samen kun je dan kijken of een ander type begeleiding mogelijk is.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.