Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Home  Centrale Toegang

Documenten melding bescherm wonen

De volgende documenten heb je nodig voor een melding beschermd wonen:

  • Recente diagnostiek (waar in staat door wie en wanneer deze is vastgesteld)
  • Verslag van het gesprek met de lokale toegang (bijvoorbeeld het sociaal wijkteam) waaruit blijkt dat de voorliggende voorzieningen niet voldoende zijn en dat ze een advies voor beschermd wonen geven

Bij toevoeging dagbesteding op beschikking beschermd wonen

  • Indien mogelijk een document waaruit blijkt dat je geen arbeidsvermogen hebt (dat je nu dus niet kunt werken) of een document waaruit blijkt dat je bent vrijgesteld van arbeid.

Heraanvraag (verlenging) van de beschikking beschermd wonen

  • Getekend evaluatieverslag van de afgelopen zorgperiode
  • Getekend begeleidingsplan met concreet geformuleerde doelen
  • Recente diagnostiek (waar in staat door wie en wanneer deze is vastgesteld)
  • Document waaruit blijkt dat je geen arbeidsvermogen hebt of dat je bent vrijgesteld van arbeid

Omzetting toekenning beschermd wonen van een persoonsgebonden budget (pgb) naar zorg in natura (ZIN) of van ZIN naar pgb

Gaat het om een wijziging van ZIN naar pgb? Voeg dan een pgb-plan toe. 

Wijziging aanvragen in de eerder toegekende zorgzwaarte beschermd wonen

  • Recente diagnostiek (waar in staat door wie en wanneer deze is vastgesteld)
  • Getekend begeleidingsplan met concreet geformuleerde doelen

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.