Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Home  Centrale Toegang

Varianten beschermd wonen

Er bestaan drie varianten voor beschermd wonen.

Beschermd wonen basis

Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening dagelijks op meerdere momenten intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een veilig en prikkelarme woonomgeving nodig die bescherming, stabiliteit en structuur biedt. Toezicht is 24/7 aanwezig.

De begeleiding is gericht op stabilisatie en voorkomen van achteruitgang. Vervolgens is de begeleiding gericht op het toewerken naar zelfstandigheid en participatie door middel van ondersteunen, activeren en stabiliseren. 

Beschermd wonen plus

Deze cliëntgroep heeft wegens complexe psychiatrische problemen intensieve zorg en begeleiding nodig. De woonomgeving moet veel structuur, veiligheid en bescherming bieden met deels een besloten karakter (gecontroleerde ingang en uitgang). Er is ondersteuning en overname van taken op alle levensterreinen nodig. Toezicht en begeleiding is 24/7 aanwezig.

De begeleiding is gericht op stabilisatie en de noodzaak om negatieve (externe) prikkels te verminderen en/of te vermijden. Vervolgens is de begeleiding gericht op het toewerken naar redzaamheid en participatie door middel van stabiliseren, activeren, begeleiden, soms ook instructie en begeleiding op taakniveau. Er is dagelijks meerdere malen gepland en ongepland intensieve begeleiding. Soms is er noodzaak tot inzetten van sterk impulsgerichte interventies (gedragsregulatie).

Begeleid wonen

Deze cliëntgroep heeft wegens psychiatrische problemen reguliere begeleiding nodig. De woonomgeving moet veiligheid, stabiliteit en structuur bieden. De begeleiding is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid. Vervolgens is de begeleiding gericht op het toewerken naar zelfstandigheid en participatie door middel van ondersteunen, activeren en stabiliseren. Er is sprake van planbare zorg, waarbij begeleiding op afgesproken tijden plaats vindt.

Daarnaast is 24/7 telefonische oproepbaarheid en indien nodig kan begeleiding 24/7 binnen dertig (30) minuten ter plaatse zijn om ongeplande begeleiding te bieden. De woonvoorziening is een intramurale accommodatie van een aanbieder.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.