Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: HomeMaatschappelijke Zorg Verward gedrag

Zorgen om iemand met verward gedrag?

Maak je je zorgen om iemand in je omgeving die verward over komt? Neem dan contact op met het Meldpunt Maatschappelijke Zorg (team VIA). Dit kan telefonisch en via een digitale melding. We zijn bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het delen van zorgen, meedenken en adviseren bij complexe situaties rondom personen met verward gedrag. 

Team VIA is 24 uur per dag bereikbaar in het kader van een sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag.

Verward gedrag

Verward gedrag kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die dementerend zijn of die een psychische aandoening hebben. Vaak hebben mensen ook andere problemen, zoals verlies van werk, schulden of weinig contacten. Iemand kan ook verward raken na grote emotionele gebeurtenissen. Het kan om een familielid, buurman of collega/cliënt gaan, maar ook om iemand die je toevallig tegenkomt en waar je bezorgd om bent.

Waarom melden?

Er kan veel leed schuil gaan achter een uiting van verward gedrag. Het is belangrijk om zo’n signaal te melden, voordat de situatie ernstig wordt. Iemand kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Wanneer meld je?

Bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg (team VIA) doe je een melding als je wel zorgen hebt, maar de situatie geen spoed vraagt.
Spoed in de zin van directe behoefte aan politie, ambulance of brandweer: bel dan 112.
Geen spoed, wel politie: bel 0900 - 8844.

Wat gebeurt er als ik een melding doe?

Team VIA beoordeelt de melding en kijkt of het nodig is om een traject te starten. Dit kan door Team VIA zelf worden gedaan, maar ook door een andere partij als dat passender is. Wij volgen een melding totdat zeker is dat er actie is ondernomen.

Wat is team VIA?

De werkzaamheden van team Vangnet, Informatie en Advies (VIA) bestaan vooral uit het bieden van bemoeizorg. Het is een specialistisch team dat is ondergebracht bij GGD IJsselland en bestaat uit medewerkers van: de GGD, Dimence, De Kern Maatschappelijke dienstverlening, Tactus, MEE IJsseloevers, Jeugdbescherming Overijssel en Trajectum. De werkzaamheden voor de sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag zijn aanvullend op het normale werk van het team. 

In welke gemeenten werkt team VIA?

Voor de sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag werkt team VIA voor de gemeenten Ommen, Hardenberg, Dalfsen, Steenwijkerland, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst en Zwolle.

Voor Hattem en Heerde geldt dat meldingen voor een sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag niet bij ons Meldpunt thuishoren. Meldingen voor deze gemeenten kunnen wel gedaan worden bij het regionale Advies- en Meldpunt verward gedrag voor een aantal samenwerkende gemeenten in Gelderland via 088 – 933 55 00.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.