Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: HomeMaatschappelijke Zorg Wet verplichte GGZ

Informatie over de Wet verplichte GGZ

In de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) is geregeld dat burgers en instanties een melding kunnen doen wanneer ze zich zorgen maken om iemand die zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) waarin verplichte zorg altijd een gedwongen opname was. Binnen de WvGGZ kan gedwongen zorg nog altijd een gedwongen opname inhouden, maar het is ook mogelijk dat de verplichte behandeling thuis of poliklinisch kan plaatsvinden. In de wet is geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. Verplichte GGZ is altijd een uiterste redmiddel; alle voorliggende mogelijkheden moeten uitgeput zijn.

Wanneer meld je?

Verwacht je dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen door het gedrag dat hij/zij vertoont? Verwacht je dat mogelijk verplichte zorg moet worden ingezet (omdat iemand niet vrijwillig hulp zoekt of aanvaardt)? Dan kun je bij Meldpunt Maatschappelijke Zorg een melding doen in het kader van de WvGGZ.

Als de situatie directe inzet van politie, ambulance of brandweer vraagt: bel dan 112.

Wat gebeurt er als ik een melding doe?

Trajectbegeleiders van het meldpunt beoordelen de melding en kijken of het nodig is om een verkennend onderzoek te starten waarin de situatie nader wordt onderzocht. Zo ja, dan zullen zij binnen 14 dagen dit onderzoek afronden. Als hulp nodig is, wordt geprobeerd vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het echt niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de GGD namens de gemeente aan de officier van justitie om een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Krijg ik terugkoppeling over mijn melding?

Alleen melders in de vorm van directe naasten (conform artikel 5:2 lid 5 in de WvGGZ) ontvangen terugkoppeling over de melding. Een trajectbegeleider zal je hier verder over informeren.

Verwacht je dat iemand mogelijk in aanmerking zou moeten komen voor verplichte zorg, neemt dan contact met ons op via 038 - 4281550. Wij kunnen je ook bellen, laat dan een terugbelverzoek achter.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.