Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Het gaat om een eerste meting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen; de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

Het onderzoek

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een landelijk online vragenlijstonderzoek dat dit jaar voor het eerst wordt uitgevoerd in het kader van de coronapandemie. Het is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen.

Deelname

Door het invullen van de vragenlijst helpen jongvolwassenen zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. Deelnemers geven informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Doe mee!

Ben jij tussen de 16-25 jaar? Doe dan mee met ons onderzoek. #geefjepandemening via de website: www.pandemening.nl

Verloop

Van 21 april tot en met 8 juli 2022 hebben jongvolwassenen door heel Nederland de kans om de online vragenlijst in te vullen. De doelgroep wordt bereikt via verschillende sociale media en de GGD’en. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Resultaten

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2023 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen.

Samenwerking

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.