Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. De GGD’en brengen daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. De GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Dit jaar doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. 

Het onderzoek

Het CBS selecteert willekeurig personen die een uitnodiging krijgen om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt van 13 september tot en met 15 december 2022. 

Deelname

Deelname is vrijwillig. GGD IJsselland stelt je deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze extra meting kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op onze levens. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers staat in onze privacyverklaring.

Samenwerking

GGD IJsselland werkt samen met de andere GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de GGD Gezondheidsmonitor 2022 bij de veelgestelde vragen.:

Als je vraag er niet tussen staat, kun je contact opnemen met Marieke Jansen, onderzoeker GGD IJsselland: marieke.jansen@ggdijsselland.nl of telefoonnummer: 06 23484678. 

De vragenlijst kun je opvragen via onderzoek@ggdijsselland.nl

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.