Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: HomeMijn gezondheidOnderzoek Veelgestelde vragen en antwoorden Kindermonitor 2021

Veelgestelde vragen en antwoorden over de Kindermonitor 2021

Algemeen

Wat is de Kindermonitor 2021?

De Kindermonitor is een onderzoek naar het opvoeden en opgroeien van kinderen van 0 tot 12 jaar. Ouders van kinderen in deze leeftijd wordt gevraagd om een vragenlijst over hun kind in te vullen.

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

Om de vier jaar onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeenten in de regio hoe het gaat met de jongste inwoners (0-12 jaar). Hoe staat het met hun gezondheid? Spelen ze buiten? Hoeveel tijd zitten ze achter een beeldscherm? Hoe ervaren ouders de opvoeding? De antwoorden op dit soort vragen helpen de gemeente om goede plannen en keuzes te maken. Keuzes die bijdragen aan een gezond en prettig leven voor uw kind.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek? 

De verzamelde gegevens worden verwerkt door onderzoekers van de GGD. Uw gemeente krijgt de resultaten van het onderzoek. Deze gegevens worden gebruikt bij het vaststellen van gezondheids- en jeugdbeleid in de gemeente. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep kinderen en ouders waarover de vragenlijst is ingevuld en van subgroepen, zoals jongens en meisjes. De resultaten zijn niet herleidbaar tot één kind.

Wie worden benaderd voor het onderzoek?

Alle ouders met een kind tussen een half en twaalf jaar die bekend zijn bij de jeugdgezondheidszorg van de GGD worden via de mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.  Het mailadres wordt alleen gebruikt om ouders te benaderen en is losgekoppeld van de antwoorden die zij geven. 

Moet ik toestemming geven voor deelname aan het onderzoek? 

Deelname aan het onderzoek is altijd vrijwillig. Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst geven ouders toestemming voor deelname aan het onderzoek en het verwerken van de gegevens.

Met mij en mijn gezin gaat alles goed, kan ik nu ook de vragenlijst invullen? 

Ja, heel graag. We streven er in dit onderzoek naar om een goed beeld te krijgen van het opgroeien en opvoeden in de gemeente, dus niet alleen van mensen waarmee het niet goed gaat. Het zou jammer zijn als ouders van kinderen waar het goed mee gaat niet zouden meedoen, omdat dit de resultaten zou vertekenen.

Kan ik voor meerdere kinderen een vragenlijst invullen? 

Nee, het is de bedoeling dat u de vragenlijst voor één kind uit uw gezin invult.

Privacy

Hoe wordt er met mijn privacy omgegaan? 

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Wet bescherming persoonsgegevens bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo schrijft de wet voor dat de gegevens alleen voor statistische doelen gebruikt mogen worden. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de resultaten van dit onderzoek zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Zijn mijn ingevulde gegevens goed beveiligd? 

Dit onderzoek wordt door de GGD uitgevoerd. Voor het uitzetten van de vragenlijst maakt de GGD gebruik van Enalyzer. Dit is een webbased applicatie voor het ontwikkelen en uitzetten van online vragenlijsten. Deze applicatie voldoet aan voldoet aan alle eisen voor informatiebeveiliging.   De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de Kindermonitor 2021 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsverklaring getekend. 

Technische vragen

Kan ik terug naar de vorige vraag? 

U kunt terug naar een vorige vraag door op 'vorige' te klikken. De antwoorden die u al gegeven heeft, worden automatisch opgeslagen.

Halverwege gestopt, wat nu? 

U kunt de vragenlijst in meerdere sessies invullen. Als het invullen bijvoorbeeld is afgebroken door een computerstoring of omdat uw pagina is verlopen, kunt u meteen weer beginnen als u opnieuw inlogt. De antwoorden die u al heeft ingevuld zijn dan automatisch bewaard. U kunt weer verder gaan met de vraag waar u gebleven was. U hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.

Mijn vraag zit er niet tussen.

Wanneer uw vraag er niet tussen zit kunt u mailen naar: Kindermonitor2021@ggdijsselland.nl.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.