Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Home Mijn gezondheid

Online talkshow 'Zorg om de boer'

Donderdagavond 20 mei van 20:00 tot 21:15 uur vindt de online talkshow 'Zorg om de boer' plaats. Uit verschillende hoeken van het land komen bezorgde geluiden over toenemende druk, psychosociale problemen en suïcide onder agrariërs. Weten agrariërs de weg naar hulp te vinden en begrijpt de hulpverlening voldoende van de agrarische sector? Of is er sprake van een kloof? We praten erover tijdens de online talkshow 'Zorg om de boer' met onder meer Rilana Wessels. Zij publiceerde in de zomer van 2020 haar onderzoek naar de psychosociale gezondheid van boeren. Meekijken? Meld je hier aan. 

Waarom niet eerder?

Op 18 januari – Blue Monday - zonden we de talkshow en film WAAROM NIET EERDER live uit. De hele uitzending is hierboven terug te kijken. 

Praten over zelfmoordgedachten en –plannen is voor de meeste mensen heel lastig en soms zelfs een taboe. Bekend is dat praten helpt om de eenzaamheid te doorbreken en zelfs een enorme opluchting kan zijn. De documentaire geeft handvatten om het onderwerp bespreekbaar te maken en is bedoeld voor zowel professionals als iedereen die meer over dit onderwerp wil weten. 

Praten over zelfmoord helpt!

Praten over zelfmoordgedachten en -plannen is voor de meeste mensen heel lastig en soms zelfs een taboe. Het niet durven of kunnen delen van een innerlijke strijd kan veel eenzaamheid en psychische klachten veroorzaken. Vaak heeft de omgeving van iemand die worstelt met nare gedachten al lang in de gaten dat het niet goed gaat met hem of haar. 

Zelfmoord een toenemend probleem

Zelfmoord is een toenemend probleem in Nederland en daarmee ook in IJsselland. Het aantal suïcides is in de afgelopen jaren gestegen en de impact ervan is groot. In 2019 hebben in Nederland 1811 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag. In de regio IJsselland maakten in 2019 ruim 70 mensen een einde aan hun leven, een stijging ten opzichte van de jaren ervoor (cijfers GGD IJsselland). Het suïcidecijfer toont slechts een fractie van het probleem. Het zegt namelijk niets over het aantal suïcidepogingen en suïcidale gedachten.

Project 'Zelfmoord? Praat erover!'

De 11 gemeenten in de GGD-regio IJsselland willen het aantal suïcides in de regio IJsselland terugdringen. Daarom is in het voorjaar van 2018 het project 'Zelfmoord? Praat erover!' van start gegaan. Doel is het taboe op praten over zelfmoord te doorbreken en professionele hulp sneller in te zetten. Bekend is dat praten helpt om de eenzaamheid te doorbreken en zelfs een enorme opluchting kan zijn. GGD IJsselland coördineert het project 'Zelfmoord? Praat erover!' De GGD werkt hierin samen met de 11 gemeenten in de regio IJsselland en met maatschappelijke partners als de Dimence Groep.

In de rubriek 'In gesprek met...' spreken Martine Peppelenbos van GGD IJsseland en Kees van Zanten van de gemeente Hardenberg met elkaar over het project Zelfmoord? Praat erover!  

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.