Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Workshops Netwerkbijeenkomst suïcidepreventie

Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

1. Stop suïcide onder jongvolwassenen

In deze workshop vertellen Elke en Milou over hun onderzoek ‘Stop suïcide onder jongvolwassenen’ dat ze dit voorjaar uitgevoerd naar aanleiding van de stijgende suïcidecijfers onder deze doelgroep. Zij hebben met 41 jongvolwassenen gesprekken gevoerd over factoren die hebben bijgedragen aan suïcidaliteit en vooral over de behoeften van jongvolwassenen om dit tegen te gaan. Op basis van deze gesprekken hebben zij praktische aanbevelingen geformuleerd. Tijdens de workshop gaan ze graag in gesprek over hun bevindingen en wat je zou kunnen doen in jouw regio, gemeente of organisatie. 

Door: Elke Elzinga en Milou Looijmans, beide medior onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie

2. Mentale gezondheid in de agrarische sector

Hoe gaat het met de mentale gezondheid in de agrarische sector? De GGD neemt je mee in onderzoeksresultaten die ze hebben vanuit ‘Boeren aan het woord’ en ‘Boeren in beeld’ waarbij ze kijken naar de kloof tussen agrariërs en hulpverlening en hoe deze verkleind kan worden. Een mooi voorbeeld van een project in de praktijk is Taboer. Taboer is taboedoorbrekend als het gaat om het bespreekbaar maken van mentale problemen bij boeren en tuinders. Zij vertellen wat zij doen en bieden. In de workshop bespreken we samen de onderzoeksresultaten, de praktijkervaringen en de samenwerking.

Door: Annelot van Rooij, onderzoeker bij GGD IJsselland; Ida Besten, vertrouwenspersoon en boerin en Dianne van Raalte, projectleider bij LTO Noord

3. Zelfmoordpreventie bij schulden 

Geldzorgen, armoede en schulden vormen steeds vaker een bron van zorg en wanhoop. “Zelfmoordpreventie begint dan ook bij de eerste onbetaalde rekening”, zegt trainer, lector en hoogleraar schuldenproblematiek Nadja Jungmann. Deze workshop is voor iedereen die samenwerkt met mensen die financiële problemen hebben. In de workshop wordt achtergrondinformatie gegeven over de samenhang van geldzorgen en zelfdoding en staan we stil bij de noodzaak om het gesprek hierover te voeren.

Door: Miranda van Soest, projectleider zelfmoordpreventie bij schulden bij 113 Zelfmoordpreventie

4. Suïcidepreventie jeugddomein

In deze workshop staat de dit jaar uitgekomen leidraad ‘suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede aanpak’ centraal. We richten ons specifiek op de zorg binnen het jeugddomein. Wat kunnen professionals, zorgorganisaties en gemeenten doen om de suïcidepreventie binnen de zorg te verbeteren? Onder jongeren is suïcide de nummer één doodsoorzaak. De cijfers zijn zorgwekkend en vragen om meer inspanningen om deze trend te keren. Alleen samen kunnen we het aantal suïcides onder jongeren terugdringen. 

Door: Ruthie Werner, projectleider In contact blijven: netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie jongeren bij 113 Zelfmoordpreventie

5. Ondersteuning voor nabestaanden

Het verliezen van een naaste aan zelfdoding is een ingrijpende gebeurtenis. Als nabestaande blijf je achter met veel vragen en emoties. Slachtofferhulp Nederland biedt op verschillende manieren ondersteuning voor nabestaanden. Zij nemen je graag mee in wat zij doen en kunnen betekenen.

Door: Berthe Minkjan, teamleider algemene dienstverlening bij Slachtofferhulp regio IJsselland en Katja Nijland, psychosociaal adviseur bij Slachtofferhulp Nederland

6. Suïcidepreventie bespreekbaar maken in een Christelijke context

Suïcidale gedachten hebben in een gemeenschap waarin men gelooft in eeuwig leven. Misschien ben je er zelf niet zo mee bekend, maar werk je wel in een omgeving waar veel Christenen wonen. In deze workshop wordt dit spanningsveld verkent en krijg je achtergrondinformatie dat je als werker helpt fijngevoelig te kunnen zijn als iemand met een Christelijke geloofsovertuiging zich suïcidaal uit.  

Door: Gijs van Houwelingen, trainer suïcidepreventie en werker in de kerk

7. LHBTIQA+ 

Mensen in de lhbtiqa+ community (lesbisch, homo, bi, transgender, interseksueel, queer, aseksueel of een andere vorm van seksuele oriëntatie of genderexpressie) staan voor specifieke uitdagingen. Hierdoor ontwikkelen ze vaker suïcidale gedachtes of doen ze een poging. Wat maakt hen kwetsbaar voor zelfdoding en wat kun je als individu en organisatie doen? In deze workshop worden deze vragen beantwoord en oplossingen aangedragen.

Door: Jan Piet Baas, kwartiermaker bij 113 Zelfmoordpreventie

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.