Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: HomeMijn kind Inspecties kindercentra

Inspecties Kindercentra

Gaat jouw kind naar de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gastouderbureau of buitenschoolse opvang? Dan is het belangrijk dat het daar gezond en veilig is. Daar zijn strenge regels voor. De overheid bepaalt deze regels. Deze staan in de  wet ‘Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’. Je leest meer over kwaliteit in de kinderopvang op de website van de Rijksoverheid.

Wat doet GGD IJsselland?

Het team Toezicht van GGD IJsselland inspecteert alle kinderopvangcentra in de regio. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeenten in de regio IJsselland. De GGD inspecteert:

  • Kinderdagverblijven;
  • Peuterspeelzalen;
  • Gastouderopvang;
  • Buitenschoolse opvang (BSO).

Tijdens de inspectie kijkt GGD IJsselland naar:

  • Het aantal medewerkers op de groep;
  • Positieve sfeer voor de ontwikkeling van kinderen;
  • Veiligheid;
  • Hygiëne;
  • Onderwijs in de peuterspeelzaal (alleen als deze subsidie krijgt van de gemeente).

GGD IJsselland controleert tijdens een inspectie of de kinderopvang zich aan de regels houdt. Hoe de GGD dit doet, lees je op de website van GGD GHOR Nederland.

Rapport van de inspectie

GGD IJsselland maakt van iedere inspectie een rapport. Deze rapporten zijn openbaar. Als je wilt, kun je ze in het kindercentra of op de website van de gemeente bekijken. Je kunt ze ook vinden op de website van het landelijk register kinderopvang.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.