Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Home  Mijn kind

Privacy

We vinden de privacy van jou en jouw kind belangrijk. Medewerkers van GGD IJsselland hebben geheimhoudingsplicht en delen geen gegevens met derden zonder jouw toestemming. Alleen de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistent van GGD IJsselland gebruiken het dossier. Gegevens stellen we wel anoniem beschikbaar voor wetenschappelijk en medisch onderzoek. Meer informatie over privacy en persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zoals een naam, adres of e-mailadres die je aan ons geeft (bijvoorbeeld via een contactformulier), gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen. We werken nauw samen met andere organisaties in je gemeente. We stemmen ons werk af met het sociale wijk- of gebiedsteam en andere partners zoals scholen en huisartsen. We delen je persoonsgegevens alleen met derden als dit wettelijk verplicht is of wanneer we je toestemming hiervoor hebben.
 

Toestemming

Bij kinderen van 12 tot 16 vragen we toestemming aan het kind en de ouder(s). Vanaf 16 jaar vragen we alleen toestemming aan het kind. Als je toestemming hebt gegeven voor een vaccinatie en je de vaccinatie hebt gekregen, leggen we de vaccinatiegegevens nauwkeurig vast. Deze gegevens geven we door aan het RIVM.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.