Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGDDit doet GGD IJsselland Samen in gesprek

Samen in gesprek

Op deze pagina lees je onze rubriek 'In gesprek met...'. In deze rubriek gaan we in gesprek met onze samenwerkingspartners. GGD professionals werken op veel verschillende onderwerpen samen met veel verschillende andere professionals en organisaties. Je leest het in deze rubriek.

Regionale beweging Positieve Gezondheid

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten van jonge moeders

 

 

Eén jaar uitvoering Verkennend Onderzoek

Op 1 januari 2020 ging de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in, een wet waarin is geregeld dat inwoners een melding kunnen doen wanneer ze zich zorgen maken over iemand. In deze nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn of haar familie inspraak hebben in de behandeling. In deze ‘In gesprek met...’ gaat Arjan de Boer, trajectbegeleider bij team VIA* van GGD IJsselland, in gesprek met Jeroen Spoelman, maatschappelijk werker bij Tactus Verslavingszorg, over hun samenwerking binnen de WvGGZ.

 

Eén jaar PrEP-zorg

GGD IJsselland biedt nu ruim één jaar PrEP-zorg aan mannen die seks hebben met mannen. PrEP zijn preventieve medicijnen die voorkomen dat je hiv oploopt. In samenwerking met het Hiv-behandelcentrum van het Isala ziekenhuis, zet GGD IJsselland zich in voor het snel opsporen van hiv-infecties en het voorkómen van hiv-infecties. In deze ‘In gesprek met...’ gaat collega Harriette van Buel, sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD IJsselland, in gesprek met Saskia Kraan, verpleegkundig specialist bij het Hiv-behandelcentrum van Isala, over hun samenwerking.

 

De rups zal nooit meer weggaan

In deze 'In gesprek met' praat Wanda Krol (sociaal verpleegkundige Milieu & Gezondheid bij GGD IJsselland) met  Frans van de Berg en Frank Klappe (wijkbeheerders bij de gemeente Kampen) en Wendy Busscher (regiseur Goen en Spelen bij de gemeente Raalte) over het bestrijden en voorkomen van overlast van de eikenprocessierups.  

 

Het taboe van suïcide doorbreken

Deze keer in de rubriek 'in gesprek met' spreken Martine Peppelenbos van GGD IJsseland en Kees van Zanten van de gemeente Hardenberg met elkaar over het project Zelfmoord? Praat erover! 
 

Infectieziektewaaier voor verloskundigen

In deze ‘In gesprek met...’ gaan Rilana Wessel (epidemioloog bij GGD IJsselland) en Joyce Henzen (sociaal verpleegkundige bij GGD IJsselland) in gesprek met Hanna Petter (verloskundige bij de Kiem in Zwolle) over hun samenwerking rondom de infectieziektewaaier voor verloskundigen.
 

Samenwerking tijdens rampen en crises

In deze 'In gesprek met...' vertellen Rob Sardemann van GGD IJsselland, Norbert Bosman van GHOR IJsselland en Nathanie Doornwaard van het Rode Kruis over hun samenwerking op het gebied van rampen en crises. 

Positief vaccineren als antwoord op prikangst

In deze 'In gesprek met...' vertellen jeugdverpleegkundige José Plette en Viaa-studenten Mathilde Groothedde, Marit Schouten, Heleen Visser en Rinske Wolterink over hun onderzoek naar het verminderen van prikangst onder 9-jarigen. De studenten zitten in hun afstudeerfase.
 

Krachtig ondersteuningsteam Meander College

In deze 'In gesprek met...' vertellen collega en jeugdarts Pauline Weber en de andere leden van het ondersteuningsteam op het Meander College in Zwolle over wat de kracht is van deze samenwerking waarbij het kind altijd het uitgangspunt is: met zorgcoördinator Gerard Kuper en orthopedagoog Lisanne Gerrits (Meander College), schoolmaatschappelijk werker Jantine Vermeer (De Kern) en leerplichtambtenaar Nicole Ramaker (gemeente Zwolle).
 

Proscoop en GGD werken samen aan IJssellandScan

In deze ‘In gesprek met...’gaat collega Annette Baltissen, epidemioloog bij GGD IJsselland, in gesprek met Renate Janssen, adviseur bij Proscoop, over hun samenwerking voor de IJssellandScan. De IJssellandScan is een digitale databank met gezondheidsinformatie van de regio IJsselland.
 

Politie en GGD werken samen in de aanpak voor personen met verward gedrag

In deze ‘In gesprek met…’ gaat collega Annet Jansen, trajectbegeleider bij team VIA, in gesprek met Anneke Bijstra, operationeel specialist bij de politie, team Zwolle over hun samenwerking in de aanpak voor personen met verward gedrag.
 

 

Huisarts en GGD werken samen voor gezonde seks

In deze ‘In gesprek met…’ gaat collega Harriette van Buel, verpleegkundige seksuele gezondheid, in gesprek met huisarts Kees Pricker uit Deventer over hun samenwerking rond seksuele gezondheid. Ze vragen ook aandacht voor de noodzakelijke medische begeleiding bij het gebruik van PrEP.
 

Samenwerken aan ‘De stad als gezonde habitat’

In deze ‘In gesprek met…’ gaat collega Marije van Hal, strategisch beleidsadviseur Milieu Gezondheid in gesprek met Patries van den Broek-Bredewold, juriste omgevingsrecht gemeente Zwolle en Herman Reezigt, stedenbouwkundige van Buro MA.AN over het advies dat zij samen hebben opgesteld over hoe de leefomgeving kan bijdragen aan de gezondheid van inwoners van de stad Zwolle.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.