Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

In gesprek met...

In deze ‘In gesprek met...’ gaan Martine Koopman en Reinie Koppert (VoorZorgverpleegkundigen bij GGD IJsselland) in gesprek met Janieke Barneveld (School Maatschappelijk werker bij Deltion College). Ze praten met elkaar over het voorkomen van voortijdig schoolverlaten van jonge moeders.

Stel, je bent een zeventienjarige student en raakt zwanger. Hoe kun je dan je examens maken als je zwangerschapsverlof hebt? En hoe moet je straks school combineren met het moederschap? Martine Koopman, Reinie Koppert en Janieke Barneveld bundelen hun krachten voor jonge (aanstaande) moeders. Reinie: ‘Martine en ik werken als VoorZorgverpleegkundigen met jonge zwangeren die op meerdere leefgebieden problemen hebben.’ Martine: ‘Wij begeleiden deze jonge moeders 2,5 jaar lang.’ Reinie: ‘We hoorden over een jonge moedergroep op Deltion en hebben daarop contact gezocht met Janieke.’

Maatwerk

Janieke vertelt: ‘Deltion heeft sinds begin van het schooljaar 2020/2021 een nieuw protocol, gericht op het voorkomen van uitval van jonge moeders door te zorgen dat het combineren van school, zwangerschap en moederschap makkelijker is.’ Martine: ‘Als wij een moeder begeleiden die op Deltion zit,zoeken we contact met Janieke om samen te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze moeder haar studie kan vervolgen.’ Reinie vertelt: ‘Vanuit Deltion wordt er nu heel veel naar maatwerk gekeken. Dat scheelt de jonge moeders veel stress en vergroot de kans op een diploma.’ Martine: ‘Zo werden bij een moeder die ik begeleid haar stage-uren aangepast, omdat ze dit niet meer kon bolwerken. Ook zat ze financieel wat moeilijk. Deltion heeft een financieel spreekuur en daar kon ze terecht.’

'Maatwerk scheelt de jonge moeders veel stress en vergroot de kans op een diploma.' - Reinie Koppert

Netwerkbijeenkomst

Reinie: ‘Er is een netwerkbijeenkomst voor hulpverleners uit Zwolle die met jonge moeders werken.’ Martine: ‘We bespreken daar ook nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we Janieke en haar collega van Deltion een keer uitgenodigd om te vertellen over het nieuwe protocol van Deltion.’ Janieke: ‘Ik vind het mooi dat we bij deze bijeenkomsten kunnen verbinden en met elkaar mee kunnen denken.'

Samenwerking

Martine: ‘We merken dat de samenwerking tussen Deltion en de GGD de zwangeren veel rust geeft, omdat er maatwerk mogelijk is.’ Janieke: ‘Onze samenwerking is heel natuurlijk en professioneel. We weten elkaar goed te vinden. Als ik vragen heb over bepaalde onderwerpen, kan ik altijd even sparren met Reinie en Martine.’

VoorZorg in de regio IJsselland

VoorZorg is een opvoed-, leefstijl, gezondheidsprogramma voor jonge (aanstaande) moeders die zwanger zijn van hun eerste kindje. De moeders krijgen vanaf hun zwangerschap, totdat hun kind twee jaar is, ondersteuning van een VoorZorgverpleegkundige van GGD IJsselland. VoorZorg is er in de regio IJsselland voor inwoners van de gemeenten Hardenberg, Kampen, Steenwijkerland en Zwolle.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.