Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Samen in gesprek over Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG)

Kinderen met overgewicht; er is al veel over gesproken en er is al veel ontwikkeld om overgewicht aan te pakken. Traditioneel is de focus in de aanpak gericht op leefstijlfactoren zoals voeding en beweging, maar vaak is er sprake van onderliggende problematiek. Het probleem aanpakken bij de bron is beter dan het bestrijden van de gevolgen. Anouk Heijnens (Sport- en beweegregisseur jeugd en gezondheid, Sportbedrijf Deventer) en Leonie Hagen (Jeugdverpleegkundige, GGD IJsselland) werken daarom inmiddels bijna 2 jaar samen aan de ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht.

Na de eerste lockdown zag de Beweegmakelaar* in Deventer een extra toestroom van kinderen met (ernstig) overgewicht. Zij zag dat reguliere ondersteuning en begeleiding niet voldoende zou zijn en ging daarom informeren bij andere professionals in de gemeente: herkenden zij de signalen, wat was hun beeld en zouden ze door meer samen op te trekken dichter bij bronaanpak kunnen komen? Er volgde een traject waarin diverse partijen samen plannen gingen uitwerken. Sinds het najaar van 2021 is de pilot Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) in Deventer een feit. Met nog een half jaar pilot te gaan blikken de lokaal projectleider (Anouk Heijnens) en gezondheidscoach (Leonie Hagen) samen terug.

Gezinnen

Leonie: “Gemotiveerde gezinnen geven aan dat zij het fijn vinden om over de gezondheid van hun kind te praten. Ze weten dat dit gezonder kan, maar ze weten niet hoe ze het kunnen aanpakken. Tijdens het eerste gesprek kijken we breed naar het kind en het gezin. Ouders en kinderen waarderen dat er tijd en aandacht is om naar hen te luisteren en dat er interesse is in hun thuissituatie. Het mooie is dat na goed luisteren en de juiste vragen stellen, mensen zelf komen met stappen die ze willen en kunnen gaan zetten. Doordat mensen zelf hun doelen en acties formuleren, stimuleren we eigenaarschap.” Anouk vult aan: “Ik gun het elk gezin dat ondersteuning kan gebruiken om deel te kunnen nemen aan KnGG. Zodat ze daarmee zelf stappen kunnen zetten naar een gezonder leven.”

Professionals

Anouk: “Ik heb me in het begin verbaasd dat praten over gewicht, of eigenlijk beter gezegd: praten over kwaliteit van leven en hoe je in je vel zit, nog niet zo vanzelfsprekend is. Doorverwijzen is daarom niet voor elke professional even makkelijk. Het is dan ook waardevol om te zien dat door de pilot betere samenwerkingen zijn ontstaan tussen professionals uit verschillende domeinen.” Leonie: “De contacten met mijn netwerk in Deventer zijn uitgebreid. Als jeugdverpleegkundige ben ik gewend om te werken als verbinder tussen het medisch en sociaal domein, door mijn rol als gezondheidscoach is dit meer  gegroeid. Het volgen van de leerlijn van KnGG, met onder andere aandacht voor coachingsvaardigheden, heeft ook een positief effect op mijn werk als jeugdverpleegkundige.”

Tips

Anouk: “Bij het opstarten van een ketenaanpak zoals KnGG is het belangrijk om bij potentiële ketenpartners enthousiasme en draagvlak te stimuleren.” Maar ondanks de aanwezigheid van enthousiasme en draagvlak zijn er in de praktijk ook uitdagingen. Leonie: “Het signaleren, bespreekbaar maken en toeleiden naar KnGG kan door een bredere groep professionals dan we nu zien. Daarnaast blijft het een zoektocht hoe we casuïstiek kunnen/mogen bespreken.” Terugkijkend adviseert Anouk: “Begin gewoon! Gedurende het proces gaat het netwerk zich steeds meer vormen en kom je erachter welke ketenpartners er nog nodig zijn naar aanleiding van de vragen vanuit gezinnen.” Tot slot stelt Leonie: “Het helpt als naast KnGG binnen de gemeente ook vanuit andere domeinen gezondheid wordt gestimuleerd, denk aan ruimtelijke ordening, onderwijs en economie.”

*Een beweegmakelaar gaat samen met een inwoner op zoek welk sport-, beweeg-, of leefstijlaanbod past binnen de individuele wensen en mogelijkheden met als doel iemand duurzaam te activeren naar een gezonde(re) leefstijl.

Kind naar Gezonder Gewicht

KnGG biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht en obesitas. Daarbij coördineert de gezondheidscoach het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin. Het mooiste is dat er verder wordt gekeken dan enkel voeding en beweging en dat professionals uit zorg- en sociaal domein met elkaar samenwerken. De gezondheidscoach heeft een rol als casemanager en schakelt waar nodig met andere professionals in het netwerk. Zo is er aandacht voor kwaliteit van leven voor het hele gezin op korte- en lange termijn. Er wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar eigen regie en verantwoordelijkheid van het gezin en een aanpak binnen de eigen (sociale) context. Kijk op www.kindnaargezondergewicht.nl voor meer informatie.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.