Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Samen in gesprek over Regionale beweging Positieve Gezondheid

Goed voor jezelf zorgen. Uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Positieve Gezondheid gaat over anders kijken naar gezondheid. De mens staat centraal in plaats van ziekte. Elma van Dongen (Proscoop), Rosalie Bosman (provincie Overijssel) en Judith Heinrich (GGD IJsselland) werken inmiddels ruim 2 jaar met elkaar samen om de beweging in IJsselland te laten golven.

Samen met partners als Windesheim en Zilveren Kruis én een klankbordgroep met daarin diverse organisaties. “En een inwoner”, vult Elma aan. Zij zorgt over de publiekscampagne. Waar we naartoe gaan met de beweging? “Dat is een ontdekkingstocht”, zegt Judith. “We zien het als een reis. Soms zullen we vergezichten tegenkomen, soms zal ons uitzicht belemmerd worden door een berg en moeten we onze route misschien bijstellen. Maar wij gaan voor een gezondheidssysteem, in plaats van een zorgsysteem.”

Stappen naar een andere manier van werken

Dat betekent meer regie voor inwoners op hun eigen zorg- en gezondheidsbehoeften. Rosalie: “Positieve Gezondheid gaat over een brede manier van kijken en een andere manier van denken. Er is al veel op dit vlak. Maar er is ook nog een hoop werk te doen.” Judith: “Steeds meer overheden en organisaties nemen het begrip Positieve Gezondheid op in hun beleid en gaan langzaam op een andere manier van werken. Maar de praktijk om echt te veranderen blijkt weerbarstig. We zetten in op het versterken en verbinden van wat er al is”.

Drie pijlers

Provincie Overijssel, Proscoop en GGD IJsselland zijn de aanjagers van de regionale beweging. Zij hebben de beweging verdeeld over drie pijlers: publiekscampagne, inspirerende verhalen en regionaal trainingsaanbod.

Inspirerende verhalen

Rosalie haalt bij inwoners en professionals verhalen op om daarmee anderen te inspireren. “Ik vind dat we als overheid dienstbaar moeten zijn aan de behoeften van inwoners. Het gaat om bewustwording. Inwoners kunnen echt verandering aanbrengen in het systeem. Er zijn veel kleine voorbeelden die op grote schaal echt impact hebben.”

Elma van Dongen: "Het gaat om de mens achter de klacht."

Publiekscampagne

Elma, die verantwoordelijk is voor de publiekscampagne, knikt bevestigend. “Het helpt om mooie verhalen te vertellen. Er gebeurt al heel veel. Ons doel is om dit met elkaar te verbinden.” Samen met Judith was zij in april aanwezig bij de Vitaal en Veilig Thuis dag. “We hebben kaarten ontwikkeld die het makkelijk maken om een gesprek op een andere manier te openen. We vroegen mensen om breder te kijken naar zingeving. Wat ons opviel was dat mensen heel snel die brede blik hebben. Dat ze snel hun leven kunnen beoordelen op wat er allemaal mogelijk is. Het gaat om de mens achter de klacht.”

De publiekscampagne wordt steeds nauw afgestemd met de Klankbordgroep. “Zo maken ze echt deel uit van de campagne en van de beweging. In feite gaat het ons er niet om dat mensen de regionale beweging als organisatie kennen. Het gaat ons erom dat we mensen opties geven om op een andere manier over gezondheid na te denken. Hun eigen gezondheid.”

Trainingsaanbod

Judith richt zich dus vooral op het trainingsaanbod. ‘Het is waardevol om met een multidisciplinaire groep professionals uit zorg en sociaal domein, en met vrijwilligers training te volgen. Zo worden verbindingen versterkt en helpen we bij het spreken van één en dezelfde taal.” De eerst groepen hebben de training inmiddels gevolgd. “In beide groepen was er een mooie mix van verschillende professionals, zoals een fysiotherapeut, een apotheker, een ambulant begeleider en een beoordelaar Centrale Toegang.”

De som der delen

Er wordt al op veel vlakken samengewerkt, maar waarin deze samenwerking zich onderscheidt, is dat het een beweging is. Elma: “We ondersteunen een netwerk en zijn continu in beweging. We zijn op reis en ons eindpunt staat niet vast”. Rosalie: “Het heeft met lef en durf te maken. Samenwerken begint met elkaar leren kennen, maar ook met concessies doen en je eigen organisatiebelang opzij zetten. Dat we dit zo samen doen is echt uniek.”

Rosalie Bosman: "de inwoner moet er baat bij hebben. Dat vinden we een belangrijke voorwaarde.”

Promotie en ondersteuning

Projecten, initiatieven en organisaties met ideeën over Positieve Gezondheid kunnen bij de regionale beweging aankloppen voor inspiratie of ondersteuning. Rosalie: “We investeren in projecten als duwtje in de rug. Maar de inwoner moet er baat bij hebben. Dat vinden we een belangrijke voorwaarde.” Gemeenten en organisaties kunnen promotiematerialen zoals beachflags en koffiebeker van de regionale beweging Positief Gezond IJsselland gebruiken. Ook is het mogelijk om materiaal te presenteren in bijvoorbeeld de wachtruimte van je praktijk of koffietafel binnen je organisatie. Elma: “Zo hopen we het gedachtengoed ook letterlijk zichtbaar te maken in IJsselland.” Wie interesse heeft kan Elma bereiken via mail of 06 – 82 87 86 82

Reis mee door Positief Gezond IJsselland

Op vrijdag 30 september 2022 organiseert Positief Gezond IJsselland een inspiratiemiddag en nemen we je mee op reis. Je doet kennis op over Positieve Gezondheid, ontdekt praktische tools én je ontmoet mensen binnen en buiten je werkgebied, waarmee je samen de beweging van zorg naar gezondheid kunt maken. Meer weten of aanmelden? Ga naar positiefgezondijsselland.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.  

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.