Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Lesmateriaal

Scholen kunnen gratis leskisten en lesmateriaal lenen van GGD IJsselland. Hiervoor geldt:

  • Je kunt de leskist lenen voor een periode van maximaal drie weken;
  • Je haalt de leskist zelf bij GGD IJsselland in Zwolle en brengt deze weer terug.

GGD IJsselland heeft deze leskisten:

Leskisten basisonderwijs

Leskisten voortgezet onderwijs

Lesmateriaal voortgezet onderwijs

  • loverboysspel
  • anticonceptie memory
  • loverboys bordspel
  • bordspel Girls Choice
  • bordspel Boyz are us
  • dvd’s om seksualiteit bespreekbaar te maken

Leskist Pesten is niet leuk!

Uitgave: GGD IJsselland, 2010

Doelgroep: groepen 1 t/m 8

Inhoud: Met deze leskist werken leerkrachten aan het voorkomen en aanpakken van het pestprobleem. Met lespakketten, spellen en boeken kan het probleem in de klas besproken worden. De leskist is zo samengesteld dat de onderdelen los van elkaar gebruikt kunnen worden. De leskist bestaat uit een handleiding, folders, een pesttest, lesmateriaal, spellen en boeken.

Naar boven

Leskist Doodgewoon

Uitgave: GGD IJsselland, 2006

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Inhoud: Deze leskist over dood en rouwverwerking behandelt op integere wijze de dood van familieleden, vriendjes, vriendinnetjes en huisdieren. Door met leerlingen open over de dood te praten, leren ze om te gaan met gevoelens die daarmee samen gaan. Ze leren dat verdriet deel uitmaakt van het leven. De leskist bestaat uit een handleiding met achtergrondinformatie en lessuggesties, een protocol, audiovisueel materiaal en boeken.

Naar boven

Leskist Relationele en seksuele vorming

Uitgave: GGD IJsselland, 2013

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Inhoud: De leskist geeft leerkrachten handvatten om seksualiteit en relaties in de klas te bespreken. De leskist bevat allerlei materialen waarmee kinderen op een positieve wijze de lichamelijke en emotionele aspecten van seksualiteit leren kennen. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van relationele vaardigheden, het bevorderen van zelfrespect en het ontwikkelen van seksuele weerbaarheid. De leskist bevat o.a. lespakketten, (voor)leesboekjes, filmmateriaal en een handleiding met achtergrondinformatie voor ouders en leerkrachten. 

Naar boven

Leskist Smaaklessen

Uitgave: Landelijk Steunpunt Smaaklessen, 2013

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Inhoud: Deze leskist bevat alle materialen om met Smaaklessen aan de slag te gaan. Smaaklessen is een lesprogramma over eten voor groep 1 tot en met 8. Het draait om het beleven van voedsel. Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen leerlingen het dagelijkse eten. De onderwerpen zijn opgedeeld in: smaak, gezond eten, voedselproductie, consumentenvaardigheden en koken. Elke groep heeft een eigen handleiding met lessen.  De Smaaklessen worden door de eigen leerkracht verzorgd. U kunt de lessen ook downloaden. Kijk voor meer informatie en materiaal voor het digibord op de website van Smaaklessen.

Naar boven

Leskist Relationele en seksuele vorming

Uitgave: GGD IJsselland, 2013

Doelgroep: Leerkrachten (BO, VO en SO), ouders en welzijnswerkers

Inhoud: Met deze leskistkrijgen jongeren op een positieve wijze informatie over de emotionele en lichamelijke aspecten van seksualiteit en relaties. De leskist bevat: spellen, werkvormen, demonstratiemateriaal, lesmethodes en handige websites om thema’s rondom seksualiteit bespreekbaar te maken. De leskist biedt handvatten voor  (informele) gesprekken rondom seksualiteit binnen het zorg- en welzijnswerk. Ook biedt de leskist houvast voor structurele lessenreeksen in het onderwijs. De lesmethode ‘Lang Leve de Liefde’ is ook opgenomen in de leskist. Deze erkende methode geeft docenten een goede basis voor het lesgeven over relaties en seksualiteit. 

Naar boven

Leskist Loverboys

Uitgave: GGD IJsselland, 2008

Doelgroep: Leerkrachten (VO, MBO), jongerenwerkers en andere intermediairs

Inhoud: De leskist bevat informatie over loverboy-problematiek en geeft handvatten bij een vermoeden van loverboy-problematiek. De leskist heeft als doel dat jongeren leren wat loverboys zijn. Ook leren de jongeren wat zij kunnen doen als ze er zelf, of iemand in hun omgeving, mee te maken krijgen. In de leskist zitten diverse materialen, zoals een handleiding met achtergrondinformatie en folders/brochures, lespakketten, spelmateriaal, audiovisueel materiaal en boeken.

Naar boven

Loverboysspel

Het loverboysspel is een hulpmiddel voor leerkrachten, hulpverleners of jongerenwerkers om het onderwerp loverboys bespreekbaar te maken in de klas. Het spel gaat over allerlei thema’s, zoals relaties, grenzen, zelfbeeld en loverboys. Door vragen en stellingen worden moeilijke thema’s besproken in spelvorm. 

Je kunt het spel gratis lenen bij de GGD. Het spel zit ook in de leskist Loverboys.

Naar boven