Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Over de GGD

Aantal zelfdodingen in 2018 verminderd, aldus 113 Zelfmoordpreventie

Dinsdag 25 juni bericht 113 dat de actieve inzet van suïcidepreventie vruchten lijkt af werpen. In 2018 verminderde landelijk gezien het aantal zelfdodingen met bijna 5 procent tot 1.829, waarvan 1.176 mannen en 653 vrouwen. Het aantal mannen dat een einde aan hun leven maakt, is al jaren ongeveer twee keer zo hoog als het aantal vrouwen. Onder mannen waren er echter 10 procent minder zelfdodingen dan een jaar eerder, onder vrouwen nam het aantal iets toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Met 10,6 zelfdodingen per 100 duizend inwoners is het zelfdodingscijfer in 2018 terug op het niveau van 2012. Begin jaren tachtig was het zelfdodingscijfer het hoogst (14,5 per 100 duizend mensen) en in 2007 het laagst, namelijk 8,4 per 100 duizend inwoners. 

Doorzetten van daling vraagt inzet van de samenleving

"Het is nog steeds een schrikbarend hoog aantal met een ongekend groot verdriet voor nabestaanden. Iedere zelfmoord is er een teveel. Hoopvol is echter dat - na van stabilisatie van de afgelopen jaren - er nu een daling in gang is gezet. De actieve inzet op suïcidepreventie lijkt nu zijn vruchten af te werpen’, aldus Judith de Heus, klinisch psycholoog en manager hulpverlening bij 113 Zelfmoordpreventie. ‘De boodschap van hoop, erover praten en hulp zoeken beklijft."

Project in de regio IJsselland

Sinds de invoering van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie - met 113 Zelfmoordpreventie als aanjager – vinden in veel (lokale) communities en in zorgorganisaties effectieve aanpakken plaats om het aantal suïcides terug te dringen. In de regio IJsselland is dat het project Zelfmoord? Praat erover!waarin alle 11 de gemeenten en allerlei partnerorganisaties en vrijwilligers nauw samenwerken met GGD IJsselland. De Heus van 113 Zelfmoordpreventie: "Maar we zijn er nog lang niet. Als we op grotere schaal het aantal suïcides willen terugdringen, dan vraagt dit om een langdurende, intensieve samenwerking tussen cliënten, (zorg)professionals en naasten van mensen met suïcidale gedachten."

Bouwen van emotionele vangrails gaat onverminderd door

"We moeten onverminderd blijven inzetten op het bouwen van emotionele vangrails in de samenleving. Door het beperken van de toegang tot dodelijke middelen, het bereikbaar en beschikbaar maken van zorg voor suïcidale mensen, het trainen van gatekeepers in allerlei sectoren zoals in de zorg, het onderwijs, in schuldhulpverlening en sociale wijkteams en door veilige berichtgeving in de media om het copycat-effect zoveel mogelijk te beperken. We zijn pas klaar als iedereen in Nederland weet dat zelfmoord een onderwerp is dat je bespreekt, met elkaar of met een hulpverlener. Wij moeten met elkaar streven naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord", aldus de Heus. 

Lees het bericht op de website van 113 Zelfmoordpreventie. Daar vind je ook filmpjes waarin het CBS de cijfers toelicht en 113 Zelfmoordpreventie uitleg geeft over effectieve manieren van suïcidepreventie.

Vragen of praten? Bel 0900-0113

Heb je zelf vragen over zelfmoord, voor jezelf of iemand in je omgeving? Bel dan 0900-0113 of ga naar de website www.113.nl om (anoniem) te chatten.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.