Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD Nieuws

Activiteitenprogramma GGD IJsselland 2020-2021

Op 22 oktober heeft het algemeen bestuur van GGD IJsselland het activiteitenprogramma 2020-2021 vastgesteld. Dit programma ondersteunt de uitvoering van het programma 'Beweging vanuit eigen regie' dat de 11 gemeenten in maart 2019 hebben geïntroduceerd.

Programma ‘Beweging vanuit eigen regie’

Het programma ‘Beweging vanuit eigen regie’ richt zich op een regionale aanpak in IJsselland van belangrijke gezondheidsthema’s in de periode 2019-2023: Jeugd en kansrijke start, Psychische gezondheid, Gezonde leefomgeving en Gezond ouder worden. Met gemeenten en ketenpartners werken we aan een brede samenwerking waarbij we investeren in preventie én het versterken van de eigen regie van onze inwoners.

Activiteitenprogramma 2020-2021

Jaarlijks evalueren we het programma 'Beweging vanuit eigen regie' en stellen we bij waar nodig. Dit resulteert in een activiteitenprogramma voor het komende jaar. Hierin nemen we ook actuele ontwikkelingen mee. Zo vraagt de (impact van de) coronacrisis op dit moment veel aandacht en is daarom opgenomen in het activiteitenprogramma 2020-2021. Daarnaast brengen we in de periode 2020-2021 ook extra accenten aan op basis van andere actuele ontwikkelingen: we willen een regionale beweging positieve gezondheid op gang brengen en meer aandacht besteden aan gezondheidsachterstanden. Hiermee sluiten we aan bij de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid.

Het activiteitenprogramma 2020-2021 is een bondig en informatief document. Per programmalijn staat geformuleerd wat het beoogde maatschappelijke effect is, wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen in de periode 2020-2021. Lees hier het activiteitenprogramma 2020-2021.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.