Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

Bankhoppers Zwolle in beeld gebracht

Er zijn signalen dat er in Nederland steeds meer dak- en thuislozen zijn. Vooralsnog is er weinig zicht op de grootte van de groep en is er onvoldoende inzicht in de aard van de problematiek. Dit geldt ook voor Zwolle. Daarom heeft GGD IJsselland, in overleg met de gemeente Zwolle en betrokken organisaties in de regio, een exploratief onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om meer zicht te krijgen op de aard en meest geschikte aanpak van de problemen van de zogenaamde ‘bankhopper’. De uitkomsten van het onderzoek zijn relevant voor zowel beleid als praktijk en de aanbevelingen worden dan ook actief opgepakt door de betrokkenen.

Wat is een bankhopper?

Rilana Wessel, epidemioloog bij GGD IJsselland heeft het onderzoek uitgevoerd en legt uit: “Een bankhopper is geen dakloze, maar een thuisloze. Het is iemand die wel een dak heeft, maar geen thuis-/inschrijfadres. Vandaar de naam ‘bankhopper: hij/zij ‘hopt’ van bank naar bank van mensen in hun sociale netwerk, zoals familie en vrienden. De geïnterviewde (ex)bankhoppers geven aan bankhopper te zijn geworden door een samenloop van verschillende factoren. Denk aan financiële problemen, familieproblemen, verliezen van werk en/of (overmatig) alcohol- en drugsgebruik. Hun problemen spelen vaak al langere tijd. Als gevolg van deze problemen raken ze hun huis kwijt of worden ze door familie uit huis gezet. Ze kunnen vaak geen nieuwe (betaalbare) woning vinden en hebben daardoor geen geldig inschrijfadres meer.”

Geldig inschrijfadres blijkt lastig

Wessel: “Het is essentieel voor een bankhopper om een geldig inschrijfadres te hebben, bijvoorbeeld voor het krijgen van een uitkering, het zoeken naar werk of woonruimte en het inschrijven voor een opleiding. Dit blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat moet makkelijker gemaakt worden.”

In het onderzoek is aan de bankhoppers gevraagd naar hun ervaring met daklozenopvang De Herberg in Zwolle. De bankhoppers vonden bij het verblijf in De Herberg voornamelijk het hebben van een dagstructuur prettig. Sommige bankhoppers kozen voor opvang in De Herberg om een inschrijfadres te hebben. Bij een groot deel van de bankhoppers heerst echter een negatief beeld van de Herberg, waardoor ze de opvang (in eerste instantie) afhielden. In De Herberg worden veel personen opgevangen met complexe problematiek. De bankhoppers in dit onderzoek wilden niet in aanraking komen met deze problemen waardoor verblijf in De Herberg voor hen geen optie was.

Hulpinstanties mogen zichtbaarder zijn

Uit het onderzoek blijkt dat geen van de bankhoppers zijn of haar situatie heeft weten te verbeteren zonder hulp van één of meerdere instanties en/of personen. Er ging vaak een (lange) periode overheen, voordat ze in contact kwamen met de juiste instantie of ze hulp accepteerden van een instantie.

Wessel: “In veel gevallen speelt het gebrek aan motivatie hierin een grote rol. Daarnaast zijn ook de binding met Zwolle en de vindbaarheid van de juiste instantie van invloed. De bekendheid en zichtbaarheid van hulpinstanties, maar ook de te volgen procedures en uitwegen mag dus vergroot worden.” Een bankhopper die meegedaan heeft aan het onderzoek zegt daarover: “Als je altijd maar van het kastje naar de muur wordt gestuurd, dan weet ik het ook niet meer. Die zegt: je moet daar heen, die zegt: je moet daar heen.”

Maatwerk is nodig

Thijs-Jan van der Veen, beleidsadviseur gemeente Zwolle: “Dit onderzoek laat zien dat maatwerk nodig is om tijdig de juiste hulp te kunnen bieden aan kwetsbare thuisloze personen in Zwolle. Dit betekent onder andere dat het aanvragen van een postadres geen belemmering zou mogen zijn voor het kunnen opstarten van een hulpverleningstraject. Hierin is overigens al veel mogelijk, maar meer duidelijkheid over het kunnen bieden van maatwerk is nodig. Gemeente Zwolle pakt dit samen met betrokken zorgaanbieders op.”

De factsheet van dit onderzoek is te vinden op de website van GGD IJsselland: www.ggdijsselland.nl/onderzoek.