Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

CoronaMonitor van 7 oktober

Woensdag 7 oktober is de wekelijkse CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland weer verschenen. De monitor is een instrument voor bestuurders in de regio en tegelijk bedoeld om organisaties en inwoners van de regio te informeren over de laatste stand van zaken rond het coronavirus.

In de week van 29 september tot en met 6 oktober vallen de besmettingen in de privésfeer op naast die onder zorgmedewerkers. De gemiddelde leeftijd van mensen die positief getest zijn, is hoger dan in de voorgaande weken. Verder zien we dat steeds meer ouderen besmet raken.

In De CoronaMonitor komen de actuele ontwikkelingen rond zes onderwerpen aan bod:

  • coronavirus
  • testen
  • bron- en contactonderzoek
  • zorgcontinuïteit
  • naleving en handhaving.

Met deze CoronaMonitor bieden GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland bestuurders inzicht en signalen om de verspreiding van het coronavirus en de naleving van de maatregelen op de voet te kunnen volgen en te stimuleren. Naast de CoronaMonitor van 7 oktober staan ook de eerdere monitoren op een webpagina op onze website.
Kijk voor meer cijfers en informatie over het coronavirus - ook op gemeenteniveau - op de IJssellandscan.

De CoronaMonitor verschijnt elke woensdag.