Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

De stad als gezonde habitat

Creatieve sessies
Door middel van twee creatieve sessies hebben drie gemeenten, GGD’en en adviesbureaus, waaronder GGD IJsselland en gemeente Zwolle, meegewerkt aan het advies ‘De Stad als Gezonde Habitat’. Gemeente Zwolle, GGD IJsselland en buro Ma.aN hebben op 14 mei een bijeenkomst georganiseerd, waar onder raadslid Ellen Peper het Rli advies heeft toegelicht. Voor deze bijeenkomst zijn de IJssellandse gemeenten uitgenodigd, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, Hogeschool Windesheim en andere partijen.

Korte samenvatting van het advies
De raad pleit voor extra aandacht voor een leefomgeving die gezonde keuzes mogelijk en aantrekkelijk maakt. Denk aan het stimuleren van beweging via netwerken van fiets- en wandelpaden. Ook kunnen overheden een aantrekkelijke openbare ruimte creëren die ontmoetingen stimuleert en ontspanning mogelijk maakt. Bovendien is gezondheidswinst te behalen in gebouwen en hun directe omgeving, bijvoorbeeld door een slimme plaatsing van trappen en liften, door afwisseling van drukke en rustige ruimtes en door het aanleggen van omliggend groen. De raad pleit dat steden dit soort maatregelen met voorrang nemen in buurten met een gezondheidsachterstand. Er moet in Nederland ten minste voldaan worden aan geldende milieunormen.
Steden kunnen de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet goed benutten om de gezondheid van inwoners te verbeteren. In de gemeentelijke omgevingsvisie kunnen ambities voor een gezonde stad worden verankerd. Om de doelen te kunnen bereiken, stelt de raad diverse maatregelen voor op het gebied van financiën, sturing, kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek. Voor het ontwikkelen van een samenhangende visie op de gezonde stad is het belangrijk dat mensen met verschillende achtergrond elkaars taal leren: arts en stedenbouwer zijn beiden nodig voor een gezond stadsplan. Ook is van belang dat steden zorgverzekeraars, corporaties, bedrijven en burgers nauw betrekken bij keuzes voor de gezonde leefomgeving.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de gezonde leefomgeving en hoe je in jouw eigen omgevingsbeleid gezonde maatregelen kan opnemen? Wij gaan graag met jullie in gesprek. Neem contact op met het Team Milieu en Gezondheid via milieuengezondheid@ggdijsselland.nl.