Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD Nieuws

Evaluatie Jeugdgezondheidszorg levert concrete aanbevelingen op

De teams Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland hebben hun nieuwe werkwijze onder de loep genomen. Ruim 4.000 ouders en vertegenwoordigers van partnerorganisaties en eigen medewerkers hebben in 2018 en 2019 meegewerkt aan een stevige evaluatie. De afgelopen jaren zijn er namelijk flinke stappen gezet. Zo werken de teams Jeugdgezondheidszorg in alle 11 gemeenten in IJsselland voor kinderen van 0 tot 18 jaar, waar eerder thuiszorgorganisaties de preventieve zorg voor de jongste kinderen regelden. Met een organisatiebreed plan – het zogenaamde masterplan – zijn alle teams op dezelfde manier gaan werken om integrale jeugdgezondheidszorg waar te maken. De evaluatie laat zien welke vervolgstappen nodig zijn. Zo hebben ouders vooral behoefte aan meer flexibiliteit.

Flexibel meebewegen

Ouders en samenwerkingspartners verwachten van medewerkers jeugdgezondheidszorg dat zij flexibel kunnen meebewegen. Dit betekent voor ouders dat zij ook gehoord worden op het moment dat zij buiten de kaders denken. Samenwerkingspartners willen lokaal nog beter samenwerken rondom het kind, zodat we samen met de ouder op tijd kunnen afstemmen en wanneer nodig hulp organiseren. Hiertoe moeten medewerkers jeugdgezondheidszorg participeren in netwerken en afstemmen. Het ontwikkelen van dit soort vaardigheden kan alleen binnen een lerende en faciliterende organisatie. Het is van belang dat medewerkers worden geschoold en gecoacht in dit proces. Als organisatie wil GGD IJsselland innovatief en flexibel zijn en medewerkers de ontwikkeling bieden die ze nodig hebben.

Continuïteit door doorgaande lijn

Alle deelnemersgroepen ervaren de doorgaande lijn – kinderen van 0 tot 18 jaar - als positief. Dit levert continuïteit op voor gezinnen en biedt de mogelijkheid om een vertrouwensband op te bouwen. Ouders en jeugdgezondheidszorg kunnen daardoor tijdig problemen signaleren. Wel moeten we als medewerkers jeugdgezondheidszorg onze kennis en vaardigheden van de verschillende leeftijdsgroepen vergroten en meer aandacht besteden aan het onderhouden van contacten met (nieuwe) samenwerkingspartners. Bovendien willen de gemeenten in IJsselland een sterkere invulling van de rol van de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Denk daarbij aan begeleiding en advisering gericht op de normale ontwikkeling van kinderen.

Aanleiding van de evaluatie

De evaluatie is gedaan in de periode van oktober 2018 tot en met juni 2019. Onderwerp was de (nieuwe) werkwijze van de jeugdgezondheidszorg waarin we integrale zorg (0-18 jaar) leveren en maximaal willen aansluiten bij:

  • de leefwereld van kinderen en ouders
  • en de lokale ontwikkelingen.

Voor de evaluatie hebben we vragen gesteld aan medewerkers jeugdgezondheidzorg, ruim 4.000 ouders, samenwerkingspartners (waaronder (voor)scholen, gemeentelijke teams in het sociaal domein, fysiotherapeuten en huisartsen) en de 11 gemeenten in de regio IJsselland.

Meer informatie en filmpje

Meer weten? Lees de evaluatie en bekijk het filmpje GGD Actueel waarin strategisch manager Anoushka Knoef vertelt wat de evaluatie inhoudt en wat er uit gekomen is.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.