Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Over de GGD

Productenboek GGD IJsselland 2018/2019 vastgesteld

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 13 december 2018 het Productenboek GGD IJsselland 2018/2019 vastgesteld.

In de gemeenschappelijke regeling van GGD IJsselland - de juridische basis voor de samenwerking van onze gemeenten - is opgenomen dat dit gebeurt aan hand van de beschrijving van de basisproducten in het productenboek van GGD IJsselland, aan het begin van de nieuwe zittingsperiode van het algemeen bestuur. Het productenboek is een document dat een bepaalde situatie beschrijft. In de gemeenschappelijke regeling van GGD IJsselland - de juridische basis voor de samenwerking van onze gemeenten - is opgenomen dat dit gebeurt aan hand van de beschrijving van de basisproducten in het productenboek van GGD IJsselland, aan het begin van de nieuwe zittingsperiode van het algemeen bestuur. Het productenboek is een document dat een bepaalde situatie beschrijft.

In de huidige maatschappelijke dynamiek doen zich binnen een bestuurstermijn van vier jaar ongetwijfeld ontwikkelingen voor die van invloed zijn op ‘de wettelijke taken’ van GGD IJsselland. Soms vallen taken weg of krijgt de GGD nieuwe taken, zijn wijzigingen nodig als gevolg van wet- en regelgeving en vinden accentverschuivingen plaats op grond van de bestuurlijke keuzes voor de komende bestuursperiode. De vierjaarlijkse cyclus van ‘vaststellen’ van de basistaken door het algemeen bestuur moet in deze context worden bekeken.

In de Planning en &Control-cyclus geven instrumenten als de Agenda Publieke Gezondheid en de voorjaarsbestuursrapportage de inkleuring van het beleid voor de verschillende taken van de organisatie. Het productenboek en de andere instrumenten gezamenlijk geven een goed beeld van de reguliere taken waar de GGD mee bezig is.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.