Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Over de GGD

Lekker naar buiten met de subsidie Jong Leren Eten

Met als motto ‘lekker naar buiten!’ kunnen scholen en opvangcentra een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor moestuinieren, koken, een excursie of gastles. Scholen en kinderopvangcentra kunnen tot en met 30 september subsidie aanvragen via de Subsidieregeling Jong Leren Eten (JLE).

Doel

De Subsidieregeling Jong Leren Eten wil kinderen en jongeren stimuleren om in de praktijk aan de slag te gaan met duurzame en gezonde voeding. De subsidieregeling is dan ook een tegemoetkoming in de kosten voor moestuinieren, koken en excursies & gastlessen. Dit jaar kunnen landelijk zo’n 350 school- of kinderopvanglocaties gebruik maken van de subsidieregeling, met een aanvraag van maximaal € 2000,-per school of € 500,- per KOV-locatie.

Meer informatie

Scholen of kinderopvanglocaties, die met voedseleducatie aan de slag willen, kunnen informeren naar de subsidieregeling en eventueel geschikte activiteiten:
Over de subsidieregeling: www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten 
Aanvragen voor kinderopvangcentra: www.eengezondestart.nl/subsidie 
Aanvragen voor scholen: www.mijngezondeschool.nl 

Kijk hier voor lokale voedselaanbieders waar jullie als school contact mee kunnen opnemen om een aanbod samen te stellen.  

Aanvragen en voorwaarden

Voor kinderopvang is de voorwaarde dat er structureel gewerkt wordt aan voedingsbeleid via het programma Gezonde Kinderopvang en de training Gezonde Start is gevolgd. Coaches Gezonde Kinderopvang kunnen een subsidie aanvragen. Zij krijgen vervolgens per mail een toekenning of afwijzing van de aanvraag.

Scholen kunnen hun belangstelling registreren. Scholen die eerder gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling, zijn uitgesloten van deelname. Het programmateam Jong Leren Eten beoordeelt alle aanvragen op basis van toekenningscriteria. Uiterlijk 8 oktober 2019 ontvangen scholen een besluit over toekenning subsidie. 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.