Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

Lekker naar buiten met de subsidie Jong Leren Eten

Vanaf 1 november is de Subsidieregeling Jong Leren Eten (JLE) open. Met als motto ‘lekker naar buiten!’ kunnen scholen en kinderopvangcentra een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor moestuinieren, koken, een excursie of gastles.

Doel

De Subsidieregeling Jong Leren Eten wil kinderen en jongeren stimuleren om in de praktijk aan de slag te gaan met duurzame en gezonde voeding. De subsidieregeling is dan ook een tegemoetkoming in de kosten voor moestuinieren, koken en excursies & gastlessen. Dit jaar kunnen landelijk zo’n 350 school- of kinderopvanglocaties gebruik maken van de subsidieregeling, met een aanvraag van maximaal € 2000,-per school of € 500,- per KOV-locatie.

Meer informatie

Scholen of kinderopvanglocaties, die met voedseleducatie aan de slag willen, informeer naar de subsidieregeling en eventueel geschikte activiteiten.
Over de subsidieregeling: www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten 
Aanvragen voor kinderopvangcentra: www.eengezondestart.nl/subsidie 
Aanvragen voor scholen: www.mijngezondeschool.nl 

Voorwaarden

Voor kinderopvang is de voorwaarde dat er structureel gewerkt wordt aan voedingsbeleid via het programma Gezonde Kinderopvang en de training Gezonde Start is gevolgd. Voor scholen zijn geen voorwaarden gesteld.

Kijk hier voor lokale voedselaanbieders waar jullie als school contact mee kunnen opnemen om een aanbod samen te stellen.