Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD Nieuws

Mantelzorgers ervaren meer zorgzwaarte dan voor de coronacrisis

Mantelzorgers in de regio IJsselland ervaren meer zorgzwaarte dan voor de coronacrisis. Dit blijkt uit een onderzoek van GGD IJsselland naar de impact van de coronacrisis op het welbevinden van mantelzorgers. In totaal hebben 721 mantelzorgers uit de regio IJsselland meegedaan aan het vragenlijstonderzoek en 20 mantelzorgers zijn telefonisch geïnterviewd. In dit nieuwsbericht staan de belangrijkste bevindingen beschreven. De rapportage van het onderzoek is te vinden op de IJssellandscan.

Toename in ervaren zorgzwaarte
Mantelzorgers ervaren de zorg zwaarder dan voor de coronacrisis. Dit geldt met name voor de groep mantelzorgers tussen de 19 en 34 jaar en voor mantelzorgers die veel extra zorg zijn gaan verlenen. Bijna de helft van de deelnemers aan het vragenlijstonderzoek is (veel) meer gaan zorgen voor hun naaste. Bij de groep mantelzorgers die zorgen voor een (schoon)ouder is de zorg relatief vaak (veel) minder geworden (27%). Vermoedelijk komt dit door de beperkingen op het bezoeken van ouderen.

Beperkingen in bezoek
De beperkingen in het kunnen bezoeken van de naaste hebben veel impact op de mantelzorgers. De mantelzorgers ervaren schuldgevoelens omdat zij niet voor hun naaste klaar kunnen staan. Ze zagen dat dit ook tot verwarring leidde bij de naaste.

Veel druk op mantelzorgers
Mantelzorgers die zorgen voor hun partner, hun kind of een zelfstandig wonende (schoon)ouder hebben veel druk ervaren tijdens de coronaperiode. Door het stoppen van activiteiten en ondersteuning kwamen veel taken terecht bij de mantelzorgers. Zij hadden het gevoel continu ‘aan’ te moeten staan. Ook de vrees voor besmetting maakte het dat zij weinig de deur uit gingen en nog steeds voelen zij zich beperkt in het ondernemen van activiteiten.

Behoefte aan lotgenotencontact
Ongeveer twee vijfde van de mantelzorgers (41%) ontving voor de coronacrisis ondersteuning. In de meeste gevallen is dit tijdens de coronacrisis gelijk gebleven. Uit de interviews is duidelijk geworden dat de mantelzorgers met name behoefte hebben aan lotgenotencontact. Het is prettig om ervaringen te delen met anderen die de situatie begrijpen.

Over het onderzoek
In totaal hebben 721 mantelzorgers, woonachtig in  de regio IJsselland, in juni meegedaan aan het onderzoek. Hiervan is 73% vrouw en 27% man. De gemiddelde leeftijd is 59 jaar. Daarnaast zijn 20 mantelzorgers telefonisch geïnterviewd. De meeste mantelzorgers zorgen voor hun partner, (schoon)ouders of hun kind(eren). De problematiek varieert van lichamelijke beperkingen tot dementie en van psychiatrische problematiek tot een verstandelijke beperking. Gemiddeld zorgen mantelzorgers 28 uur per week voor hun naaste.

Factsheet met onderzoeksresultaten
In augustus zijn de resultaten van het onderzoek ondermantelzorgers samengevat in een overzchtelijke factsheet.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.