Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD Nieuws

Opvang Vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeenten in de regio IJsselland zijn samen met de Veiligheidsregio hard aan het werk om geschikte opvanglocaties te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. De GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio) organiseert de gezondheidszorg voor deze vluchtelingen en maakt hierover afspraken met ketenpartners zoals de GGD. GGD IJsselland doet in deze situatie werk dat hoort bij de Publieke gezondheid.

Op deze websites vind je meer informatie over de hulp aan vluchtelingen (ook in het Oekraïens en Russisch).

  • Refugeehelp.com, informatie en initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.
  • Pharos.nl/coronavirus, informatie over corona, testen en vaccineren.

Onze taken

Coronabestrijding

Onze teams staan klaar en zijn ook al ingezet om corona-besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. We gaan uit van het landelijke beleid. Op dit moment is het volgende geregeld:

Testen en bron-en contactonderzoek

Vluchtelingen die mensen thuis zijn opgevangen kunnen zich voorlopig via de GGD testlocaties laten testen bij klachten.
Op de grotere opvanglocaties kunnen mensen bij klachten een zelftest doen. De gemeente zorgt dat er voldoende testen op de locatie aanwezig zijn. Is de uitkomst van de zelftestpositief? Dan zijn er op iedere locatie mogelijkheden om in isolatie te gaan. De GGD doet het bron- en contactonderzoek. Daarnaast zijn we beschikbaar om op grotere opvanglocaties ter plaatse te komen testen. Dat doen we alleen in overleg met de betreffende gemeente en de locatie.

Een BSN nummer of een vluchtelingen-nummer is niet noodzakelijk om je te laten testen.

Corona-vaccinaties

Alle vluchtelingen kunnen zich op eigen initiatief en zonder afspraak laten vaccineren bij onze vaccinatielocaties. Je kunt ook een afspraak maken op planjeprik.nl of via 0800-7070.

Een BSN of vluchtelingennummer is hiervoor niet noodzakelijk.

Vluchtelingen die in asielzoekerscentra verblijven, vallen onder het COA-protocol. De GGD vaccineert maandelijks op de asielzoekerscentra en de Oekraïense vluchtelingen komen daar uiteraard ook voor in aanmerking. Voor Oekraïners in gemeentelijke opvanglocaties worden aanvullende afspraken gemaakt.

Jeugdgezondheidszorg

De  Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland volgt de gezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dat doen we ook voor kinderen uit Oekraïne. We starten zo snel mogelijk met de zorg en het rijksvaccinatieprogramma.

Zo kunnen baby’s tot 6 maanden de hielprikscreening krijgen en komen zij in aanmerking voor een extra BMR ( bof, mazelen en rodehond) vaccinatie. Kinderen die nog vaccinaties uit Nederlandse Rijksvaccinatie programma missen, kunnen deze alsnog gratis krijgen.

Daarnaast kunnen kinderen van 0 – 18 jaar uit Oekraïne en hun ouders met vragen of zorgen nu al terecht bij de consultatiebureaus en jeugdverpleegkundigen in de gemeente van hun opvanglocatie. Maak hiervoor een afspraak via 038 - 428 14 28 .

Hygiënepreventie, infectieziektepreventie en – infectieziektebestrijding

We onderzochten welke risico’s er zijn van infectieziekten uit Oekraïne en informeerden huisartsen, zorgprofessionals en gemeenten in de regio hierover. Ook ondersteunen we hen. Bijvoorbeeld door de opvanglocaties te inspecteren of medewerkers en bezoekers van de opvanglocatie te informeren over hygiënemaatregelen.

Psychosociale hulpverlening

We ondersteunen gemeenten en kijken samen met de GHOR hoe we verdere hulpverlening aan de vluchtelingen kunnen organiseren.

Ervaring vanuit de AZC’s

We hebben veel ervaring opgedaan in ons werk voor asielzoekers en statushouders. Vanuit die ervaring denken we mee met gemeenten en Veiligheidsregio over noodzakelijke en wenselijke interventies. Bijvoorbeeld met informatiematerialen of voorlichtingsacties, organisatie van zorg op opvanglocaties etc.

 

 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.