Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Over de GGD

Overschot op jaarrekening GGD IJsselland 2018

Bij het opstellen van de concept jaarrekening over 2018 bleek dat er sprake is van een fors overschot; hoger dan verwacht was eind 2018 op basis van de najaarsrapportage. De laatste weken is hard gewerkt om de oorzaken van dit overschot te achterhalen. Dat onderzoek is nog niet helemaal afgerond.

Duidelijk is dat het grotendeels gaat om een incidenteel overschot. 2018 was een bijzonder jaar met aanwijsbare oorzaken van het overschot. Bijvoorbeeld het hoge aantal openstaande vacatures als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en de groei van het takenpakket van de GGD. Met dezelfde formatie is meer werk verzet.

Oorzaken

De GGD-begroting voor 2018 is al in maart 2017 opgesteld met een voorzichtige voorspelling van aanvullende opdrachten, projecten en diensten. Het was toen nog niet duidelijk welke extra inkomsten hierbij zouden horen. Tegelijk is de omgeving van de GGD volop in beweging (en wijzelf ook!). Nieuwe taken door wetswijzigingen, andere financieringsstromen en keuzes die gemeenten maken in hun lokale domein die van invloed zijn op ons werk. Belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld:

  • 2018 is het eerste jaar waarbinnen de gehele jeugdgezondheidszorg is ingevlochten in de begroting van de GGD (de afgelopen jaren hebben alle 11 de gemeenten in IJsselland de jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar bij ons ondergebracht);
  • De decentralisaties in het sociaal domein per 1 januari 2015 leiden tot andere - en een toename van - vragen aan de GGD dan voorheen. Denk bijvoorbeeld aan het bijdragen aan de preventie in het jeugddomein;
  • Ontwikkelingen op het fysieke- en veiligheidsdomein zoals de Omgevingswet, de Wet Verplichte GGZ en het Preventieakkoord. Deze leiden tot nieuwe vragen aan de GGD.

Analyse van de jaarrekening

De jaarrekening 2018 gaat half april naar de gemeenteraden in IJsselland. GGD IJsselland analyseert de oorzaken van het grote jaarrekeningoverschot. Op deze manier krijgen we goed inzicht in welk budgetten de GGD structureel nodig heeft om haar taken ook in de toekomst goed te kunnen uitvoeren. De GGD informeert het algemeen bestuur in september over de uitkomsten van de analyse en zal haar werkproces daarop aanpassen.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.