Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD Nieuws

Regio IJsselland sluit officieel aan bij 113 Zelfmoordpreventie

Donderdag 13 december 2018 sloot de regio IJsselland officieel aan bij 113 Zelfmoordpreventie. Tijdens de landelijke bijeenkomst in Fort Voordorp in Groenekan kreeg projectleider Martine Peppelenbos ruimte om in een paar minuten toe te lichten op welke manier GGD IJsselland zelfmoordpreventie organiseert. Onder de naam 'Zelfmoord? Praat erover!' is in juni de regionale samenwerking in IJsselland gestart wat meteen het unieke karakter van deze nieuwe regio illustreert.

Project ‘Zelfmoord? Praat erover!'

12 juni jl. was de aftrap van het IJssellandse project Zelfmoord? Praat erover! Professionals uit alle 11 gemeenten en met verschillende beroeps- of vrijwilligersachtergrond waren aanwezig om samen na te denken hoe je echt werk maakt van suïcidepreventie. Het doel is voor iedereen duidelijk: dat burgers in de regio IJsselland niet langer eenzaam en radeloos sterven door suïcide.

Vanuit de visie van 113 Zelfmoordpreventie kun je dat bereiken door:

  • Het taboe rond suïcide te doorbreken (praat erover);
  • Suïcidale gedachten en uitingen beter te signaleren en vervolgens bespreekbaar te maken;
  • Van daaruit sneller toe te leiden naar professionele hulpverlening.

Vervolg in 2019

GGD IJsselland volgt de vier pijlers van 113 Zelfmoordpreventie om aan bovenstaande doelen te werken:

  • We berichten met regelmaat richting media en via social media over wat we doen. Zo hebben we voor de bijeenkomst van 113 Zelfmoordpreventie op 13 december 2018 een filmpje gemaakt waarin we laten zien met wie we in de regio samenwerken om mensen te bereiken die zelfmoordgedachten hebben.
  • We trainen gatekeepers in de 11 gemeenten van onze regio. Een aantal trainingen heeft al plaatsgevonden met deelnemers uit de gezondheidszorg, sociale wijkteams, politie, onderwijs en bijvoorbeeld de kerk of sportvereniging. Gatekeepers zijn mensen die veel contact hebben met mensen die rondlopen met suïcidale gedachten. We trainen gatekeepers om ze handvatten te geven om het gesprek aan te gaan met deze mensen.
  • We brengen suïcidepreventie onder de aandacht in de huisartsenpraktijk met daaraan gekoppeld de ‘ketenzorg’.
  • We benaderen samen met ons hele netwerk specifieke risicogroepen voor hulp.

In 2019 geven we nog meer gatekeepertrainingen: in onze gemeenten maar ook voor organisaties die willen inzetten op suïcidepreventie. Daarnaast zetten we ons in voor de andere pijlers.

 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.