Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD Nieuws

Start project ‘Samen in Beweging’

In oktober is het project Samen in Beweging van start gegaan: een integrale aanpak om kwetsbare inwoners te stimuleren om mee te doen en in beweging te komen. In de regio IJsselland loopt het project in Hardenberg, Kampen, Steenwijkerland en Zwartewaterland. Het project wordt gefinancierd door ZonMw.

Kick off

Op 29 november was de kick-off van het project met als doel een gezamenlijke start te maken en het netwerk te vormen. Bij de kick-off waren de samenwerkingspartners en de deelnemende gemeenten aanwezig. Het was een multidisciplinair gezelschap met een gedeeld belang: goed integraal werken om de kwetsbare inwoners beter te kunnen ondersteunen.

Wat gaan we doen?

In het eerste jaar van het project wordt in samenwerking met lokale stakeholders, professionals en inwoners de situatie van kwetsbare inwoners in de deelnemende gemeenten in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt een gedragen plan van aanpak voor een interventie gemaakt. Deze interventie wordt vanaf oktober 2019 uitgerold en gemonitord. Een belangrijk onderdeel van dit project zijn de regionale- en bovenregionale leernetwerken waarin de betrokken professionals en stakeholders ervaringen en kennis over integraal werken en de gekozen interventies met elkaar uitwisselen.

Samenwerkende partijen

In het project werken de volgende partijen samen: GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD IJsselland, Werkplaats Sociaal Domein van Hogeschool Viaa, Sportservice Overijssel en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AGORA. De uitvoering van het project vindt plaats in de gemeenten: Apeldoorn, Epe, Oost Gelre, Voorst, Winterswijk (regio Noord Oost Gelderland), Hardenberg, Kampen, Steenwijkerland en Zwartewaterland (regio IJsselland).

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.