Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Over de GGD

IJsselland zet in op gezonde samenleving

Zwolle, 14 maart 2019 - Op 14 maart 2019 heeft het algemeen bestuur van GGD IJsselland de agenda publieke gezondheid voor de periode 2019 tot 2023 vastgesteld voor de regio IJsselland. Een belangrijk moment omdat het bestuur hiermee het startsein geeft voor het regiobreed aanpakken van belangrijke gezondheidsthema’s. De titel van de agenda ‘Beweging vanuit eigen regie’ is gekozen omdat gemeenten een brede beweging op gang willen brengen; door te investeren in preventie én door eigen regie van inwoners te versterken. IJsselland is een relatief gezonde regio. Om dit te versterken zijn er thema’s waarop de 11 gemeenten en hun gezamenlijke GGD samen met haar partners stevig moeten inzetten.

Met de nieuwe agenda willen GGD en gemeenten brede beweging in gang zetten

Actuele gezondheidsthema’s

Onderwerpen om op in te zetten zijn het creëren van een kansrijke start voor de jeugd en gezondheidsproblemen onder ouderen. Daarnaast vraagt de psychische gezondheid van inwoners de aandacht, naast het bovenmatig alcohol- en drugsgebruik.

Michiel van Willigen, voorzitter van het dagelijks bestuur van GGD IJsselland en wethouder van de gemeente Zwolle: “Bovenop de inspanning van iedere gemeente voor gezondheid, wil GGD IJsselland publieke gezondheid in brede zin versterken. Hierbij stellen we vier thema’s centraal: jeugd en kansrijke start, psychische gezondheid, gezonde leefomgeving en preventieve gezondheidszorg ouderen.”

Uitgangspunt van de agenda is de gedachte achter ‘positieve gezondheid’, want het investeren in gezond leven is de beste verdediging tegen ziekte. Van Willigen: “Hierbij sluiten we aan bij de wensen en motivatie van mensen zelf in plaats van gezond gedrag voor te schrijven. GGD IJsselland wil vanuit die gedachte mensen weerbaar maken, juist ook mensen die kwetsbaar zijn of die moeten leven in een vervelende situatie of met een ziekte.
Samenwerking met netwerkpartners is voor het slagen van de agenda publieke gezondheid een must. Alleen dan kunnen we slagvaardig beleid ontwikkelen en waarmaken. Daarom nodigen wij, de 11 gemeenten in IJsselland en de GGD, partijen in de regio uit een bijdrage te leveren aan de ambities die in de agenda staan.”

Eerste 1000 dagen

De 11 gemeenten en GGD IJsselland richten zich vooral op het gezond kunnen opgroeien van de jeugd en leggen hierbij een extra accent op de eerste 1000 dagen van een kinderleven. Van Willigen: “Dit doen we door te investeren in gezinnen waarbij het opgroeien en opvoeden van kinderen niet vanzelf gaat. Daarnaast vinden we de weerbaarheid van jongeren een belangrijk onderwerp. Het opgroeien als zelfstandig individuen die in staat zijn eigen keuzes te maken, waarbij we als gemeenten en GGD inzetten op het leren weerstaan van alcohol en drugs.”

In de regio IJsselland voert de GGD het regionale project Zelfmoord? Praat erover uit met het doel het aantal suïcides te verminderen. Tot slot denken GGD IJsselland en de 11 gemeenten na over de manier waarop je eenzaamheid van ouderen kunt tegengaan en hoe je de gevolgen van armoede kunt tegengaan.

Nationaal Preventieakkoord

Met de agenda publieke gezondheid 2019-2023 sluit GGD IJsselland aan bij het Nationale Preventieakkoord. Tegelijk bereiden gemeenten zich voor op de nieuwe wettelijke eisen met betrekking tot het zorgen voor inwoners met verward gedrag en mensen die een gevaar vormen voor zichzelf en/of anderen (de nieuwe wet verplichte GGZ).

Lees hier de agenda publieke gezondheid 2019-2023 (pdf)

 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.