Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD Nieuws

Toelichting op aantal ‘overledenen door COVID-19’ in het voorjaar

De publicatie vorige week van het aantal in het voorjaar ‘overledenen door COVID-19’ in de dag-cijfers van het RIVM, heeft tot onze spijt tot veel onduidelijkheid geleid. GGD IJsselland was niet op de hoogte van deze publicatie. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met cijfers, vooral als het om iets gaat wat zo gevoelig ligt. We zullen bij toekomstige uitvragen naar informatie extra goed nagaan of deze cijfers bestemd zijn voor bijvoorbeeld nadere analyse of voor publicatie.

Melden medici, ziekenhuizen en zorginstellingen overlijdens aan de GGD?

Overlijdens worden gemeld en geregistreerd bij het CBS.  Medici, zoals huisartsen en ziekenhuizen zijn niet verplicht overlijdens bij de GGD te melden. Vaak doen ze dit wel als het om een A-ziekte als COVID-19 gaat. Dan registreert de GGD dit in een systeem. Het RIVM gebruikt deze aantallen voor het landelijke overzicht.

Waarom meldde de GGD vorige week een aantal corona-sterfgevallen uit het voorjaar aan het RIVM? 

Om oversterfte te kunnen duiden heeft het RIVM deze zomer alle 25 GGD’en in Nederland gevraagd - op basis van gemeentelijke gegevens - na te gaan of er mensen zijn overleden in het voorjaar van 2020 die bij de GGD gemeld zijn als positief getest op corona. Het RIVM wil op deze manier zo zeker mogelijk weten dat alle coronaslachtoffers worden meegeteld.
Dit is geen gangbare taak voor de GGD maar een extra uitvraag. Het gaat om een tijdrovende klus en afgelopen week waren daarvan de resultaten voor de regio IJsselland bekend. Gegevens over het voorjaar hebben wij voor het RIVM ingevoerd in het systeem.

Waarom werden vorige week sterfgevallen uit het voorjaar bij het aantal corona-overledenen van de betreffende dag opgeteld? 

Het RIVM heeft deze sterfgevallen meegenomen in haar dagrapportage als ‘overleden door COVID-19’.
Heeft u vragen over de publicatie van de cijfers, dan verwijzen we u graag naar het RIVM.

Achtergrond: lees ook ons eerdere bericht dat we plaatsten om een vergissing in enkele media uit te leggen, berichtgeving die daarna is gecorrigeerd.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.