Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD Nieuws

Uitnodiging startbijeenkomst Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang

Op 7 maart is de startbijeenkomst Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang. Per 1 januari 2020 worden deze wetten ingevoerd. De invoering van deze wetten hebben beleidsmatig en organisatorisch gevolgen voor gemeenten en ketenpartners.

Gemeenten in regio IJsselland willen zich inzetten voor een zo spoedig mogelijke en zorgvuldige invoering van deze wetten, waarbij een intensieve, domein overstijgende samenwerking noodzakelijk is.

Tijdens de startbijeenkomst op 7 maart wordt gesproken over samenwerking, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden.

Bekijk de safe the date / uitnodiging voor de startbijeenkomst.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.