Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Professionals

Melding COVID-19 door zorgprofessional

Met dit webformulier kun je als of namens een BIG-geregistreerde arts een melding doen van een positief geteste persoon op het coronavirus.

Melding positieve testuitslagen SARS-CoV-2 / COVID-19 buiten de GGD-teststraten

Iedere organisatie die personen test op COVID-19 is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het melden kan eenvoudig en snel met onderstaand meldingsformulier.

Waarom is het melden van een positieve uitslag zo belangrijk? De GGD weet dan hoeveel mensen COVID-19 hebben. Wij kunnen deze mensen informeren over de noodzakelijke maatregelen en het bron- en contactonderzoek starten. Ook kunnen landelijke maatregelen opgesteld worden aan de hand van deze informatie. Alleen zo kunnen wij het coronavirus op een goede manier de kop indrukken.

Alle testen op COVID-19 moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Welke dat zijn, hebben het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ) vastgelegd in deze uitgangspunten. Wel goed om te weten: de GGD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en de werkwijze van de commerciële aanbieders. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op.

Patiëntgegevens
Geslacht
Wat is het beroep van de positief geteste persoon?
Woonde de positief geteste persoon op het moment van diagnose in een collectieve opvanglocatie voor asielzoekers/vluchtelingen? *
Hieronder volgen vragen over de ziekte.
Welke klachten? (meer antwoorden mogelijk) *
Vaststelling diagnose *
Indien een sneltest, geef aan welk type
Is er sprake van een (mogelijke) herinfectie? *
Is de persoon gevaccineerd tegen Covid-19? (indien ja beantwoord de volgende 2/3 vragen) *
Welk vaccin is toegediend?
Vaccin boostervaccinatie
Gezondheidsstatus besmette persoon *
Onderliggende aandoeningen en co-morbiditeit (meerdere antwoorden mogelijk) *
Hieronder volgen enkele vragen voor het brononderzoek.
Woont de persoon in een zorginstelling? *
Verklaring delen van gegevens *

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.