Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: ProfessionalsZorginstellingen Aanmelding prenataal huisbezoek

Aanmelding voor prenataal huisbezoek

Als verloskundige kun je een ouder aanmelden voor een prenataal huisbezoek. Het gaat erom dat we met elkaar ouders begeleiden naar een optimale start met hun kind en het aanstaande ouderschap.

Prenatale huisbezoeken door de jeugdgezondheidszorg als aanvulling op de prenatale zorg door de verloskundigen bieden een mogelijkheid om al in een vroeg stadium ondersteuning aan ouders te bieden.

Wie kun je aanmelden?

Je kunt alle aanstaande ouders aanmelden met problematiek en alle ongeboren kinderen in matig zorgwekkende situaties. Dus: alle aanstaande ouders die tijdens de zwangerschap in aanvulling op de verloskundige zorg, steun of hulp nodig hebben ter voorbereiding op het ouderschap en de komst van de baby.

Welke criteria zijn er om aan te melden?

  1. Materiële omstandigheden, zoals langdurige ongunstige financiële situatie (werkloosheid), huisvestingsproblemen of onhygiënische omstandigheden;
  2. Gezondheid, zoals een ongezonde leefwijze, psychische en psychiatrische problematiek bij een of beide ouders, postpartumdepressie bij eerdere zwangerschap belaste psychische anamnese zonder gespecialiseerde hulpverlening, verslavingsproblemen bij een of beide ouders, chronische gezondheidsproblemen bij een van de ouders, slechte voedingsstatus zwangere (BMI < 20 of > 40 zonder hulpverlening), ouders die roken of een doodgeboren of overleden kind in anamnese;
  3. Opvoeding en gezinsrelaties, zoals geen structuur en regelmaat in het dagritme, gezin bekend in verband met huiselijk geweld, gezin bekend vanwege opvoedingsproblematiek, ongewenste zwangerschap, tienermoeder, een gezin waarin veel ondersteuning nodig is c.q. was bij de opvoeding/verzorging van (een) eerder(e) kind(eren), ouders met veel vragen/onzekerheid of onder toezichtstelling of uithuisplaatsing van eerdere kinderen van (een van) de ouders;
  4. Onderwijs en werk, zoals verstandelijke beperking bij een van de ouders (LVB) of aanstaande moeders die weinig of geen opleiding hebben;
  5. Sociale omgeving buiten het gezin, zoals sociaal geïsoleerd gezin, alleenstaande moeder of laat in zorg komen;
  6. Combinatie van bovenstaande (multiproblematiek).
     

Hoelang duurt een prenataal huisbezoek?

We gaan 1 tot 3 keer op huisbezoek in de eigen woonomgeving van de zwangere. De bezoeken duren gemiddeld een uur per keer.

Wat houdt een prenataal huisbezoek in?

Ouders en jeugdverpleegkundige maken samen een afweging over de zwaarte van de problematiek en samen bepalen zij wat de volgende stappen zijn. Bijvoorbeeld een of enkele huisbezoeken of extra hulp inzetten. Een vertrouwensrelatie vanuit de zorg voor het kind is daarbij belangrijk. De jeugdverpleegkundige kan in overleg met de ouders ondersteuning bieden of hulp inschakelen. Het aanbod is laagdrempelig, waarbij het nadrukkelijk ook gaat om de ‘lichtere’, enkelvoudige problematiek. Bij zwaardere problematiek leidt de jeugdverpleegkundige toe naar specifiekere vormen van hulpverlening.
 

Hoe kan ik iemand aanmelden?

Je kunt mensen aanmelden via het aanmeldformulier van GGD IJsselland. De jeugdverpleegkundige laat de verwijzer weten of de prenatale huisbezoeken hebben plaatsgevonden.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.