Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: ProfessionalsZorginstellingen Prenataal huisbezoek

Prenataal huisbezoek

Zwangere vrouwen kunnen een prenataal huisbezoek aanvragen bij de jeugdverpleegkundige van GGD IJsselland. Aan dit huisbezoek zijn geen kosten verbonden.

Zwangere vrouwen kunnen bij verloskundigen terecht voor vragen over gezondheid. Het kan zijn dat er andere vragen zijn. Bijvoorbeeld over geldzorgen, opvoeding of ruzie met partner of familie. Met de jeugdverpleegkundige kun je dit soort vragen en zorgen bespreken.

Wie kun je aanmelden?

Alle (aanstaande) ouders met problemen en zorgen kunnen. Dus: alle aanstaande ouders die tijdens de zwangerschap in aanvulling op de verloskundige zorg, steun of hulp nodig hebben ter voorbereiding op het ouderschap en de komst van de baby.

Hoelang duurt een prenataal huisbezoek?

We gaan 1 tot 3 keer op huisbezoek in de eigen woonomgeving van de zwangere. De bezoeken duren gemiddeld een uur per keer.

Wat houdt een prenataal huisbezoek in?

Ouders en jeugdverpleegkundige maken samen een afweging over de zwaarte van de problematiek en samen bepalen zij wat de volgende stappen zijn. Bijvoorbeeld een of enkele huisbezoeken of extra hulp inzetten. Een vertrouwensrelatie vanuit de zorg voor het kind is daarbij belangrijk. De jeugdverpleegkundige kan in overleg met de ouders ondersteuning bieden of hulp inschakelen. Het aanbod is laagdrempelig, waarbij het nadrukkelijk ook gaat om de ‘lichtere’, enkelvoudige problematiek. Bij zwaardere problematiek leidt de jeugdverpleegkundige toe naar specifiekere vormen van hulpverlening.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.