Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Mijn gezondheid  Onderzoek

Onderzoek

Lopende en recent afgeronde onderzoeken van GGD IJsselland vind je op deze pagina. Onderzoek wordt uitgevoerd door het team 'Beleidsadvies en Onderzoek' van GGD IJsselland. De resultaten van het onderzoek gebruiken wij onder andere voor beleidsadvisering aan gemeenten over hun gezondheidsbeleid.

Afgeronde onderzoeken, rapporten, factsheets en beschikbare cijfers van GGD IJsselland staan op de IJssellandScan: www.ijssellandscan.nl.

Heb je vragen over (een van) de onderzoeken, mail dan naar onderzoek@ggdijsselland.nl.

2019: Gezondheidsmonitor Jeugd

In het najaar van 2019 voert GGD IJsselland weer de gezondheidsmonitor Jeugd uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.

Alle GGD’en in Nederland onderzoeken elke 4 jaar de gezondheid van jongeren. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeenten in de regio. De GGD onderzoekt hoe het met jongeren in klas 2 en 4 in de regio gaat. De vragen gaan over thema’s als roken, drinken, sporten en (cyber)pesten. Met de resultaten van het onderzoek adviseert de GGD de gemeenten over hun gezondheidsbeleid en jeugdbeleid.

Samenwerking

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met andere GGD’en en met het RIVM. Omdat alle GGD’en meedoen, helpt het onderzoek ook om landelijk beleid en campagnes te ontwikkelen om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

Deelname scholen

In de regio IJsselland doen 29 scholen mee aan het onderzoek. Voor de start van het onderzoek worden de jongeren en ouders/verzorgers via school geïnformeerd. Deelname aan het onderzoek is anoniem en natuurlijk vrijwillig.

Meer informatie

Panelonderzoeken

Om te weten wat er speelt in de regio IJsselland, is de inbreng van inwoners erg belangrijk. Daarom hebben we een GGD-panel. Aan de hand van korte vragenlijsten verzamelen we gegevens over allerlei onderwerpen. Denk aan onderwerpen als: woonomgeving, psychische gezondheid en veiligheid.

Deelnemen aan het panel

Wil jij ook vragen beantwoorden over gezondheid, zorg, veiligheid en andere actuele onderwerpen? Meld je dan via deze link voor ons GGD-panel. Op deze pagina vind je alle informatie over ons GGD-Panel.