Als uw kind 10 of 11 jaar oud is

Basisonderwijs

We komen op de basisschool van uw kind voor het gezondheidsonderzoek. We halen de kinderen daarvoor om de beurt uit de klas. Tijdens dit onderzoek meten we de lengte en het gewicht van uw kind (met de kleren aan, zonder schoenen).
In het online ouderportaal Mijn Kinddossier kunt u de resultaten zien. Soms nemen we daarna nog contact op met de ouder, bijvoorbeeld over de online ingevulde vragenlijst of de resultaten van het onderzoek.

Voorlichting in groep 8
Als uw kind in groep 8 zit komen we nog een keer in de klas om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. In de tweede klas van het voortgezet onderwijs doen we het volgende gezondheidsonderzoek. Jullie ontvangen hier van tevoren bericht over.

Speciaal onderwijs

Voor kinderen die speciaal onderwijs volgen verloopt dit gezondheidsonderzoek net als in het basisonderwijs. Het enige wat we extra doen is een ogen- en gehoortest. We overleggen wel met de ouder of het meten en wegen en de ogen- en gehoortest nodig is.

Wanneer is het volgende onderzoek?

Als uw kind 13 of 14 jaar oud is dan komen we weer op school voor het volgende gezondheidsonderzoek. Jullie ontvangen hier van tevoren bericht over.

Vragenlijst

Bij dit onderzoek horen een of meer vragenlijsten. Via e-mail vragen we u deze van tevoren in te vullen in Mijn Kinddossier. Vergeet u niet uw eigen vragen ook op te schrijven?

Tussendoor een vraag?

Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur bij u in de buurt!