Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Mijn kind Vaccinaties RVP  Data vaccinaties RVP

Data Rijksvaccinatieprogramma GGD IJsselland

Kies de gemeente waar je woont om te zien wanneer en waar je je vaccinatie(s) kunt komen halen. Je vindt hier de data en locaties voor de vaccinaties voor 9-jarigen (zoals DTP en BMR), de HPV-vaccinatie voor meisjes in het jaar dat ze 12 jaar worden en de extra vaccinatie meningokokken ACWY voor jongeren. Voor deze vaccinaties krijg je een uitnodiging via de post.

N.B. De meningokokken ACWY-vaccinatie voor jongeren geboren in 2001, 2002 of tussen 1 januari en 1 mei 2004 vindt plaats in maart en april 2019. De data hiervoor kun je vinden op onze website (klik op de gemeente waar je woont). Jongeren geboren in 2003 of 2005 krijgen een uitnodiging voor mei of juni 2019. Ook deze data staan op de website.
Kijk voor meer informatie over de meningokokkenvaccinatie bij de veel gestelde vragen en antwoorden aan GGD IJsselland.